Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Nitrianska pahorkatina » turistika » miesto

Miesto, Nitrianska pahorkatina

Miesto v Nitrianska pahorkatina

V Nitrianska pahorkatina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 1 z 17

Suché lúky, Malé Chlievany, Dolné záhumnie, Nad maštaľou, Dolinky, Medzi cestami, Horná Malanta, Dlhé diely, Nemcov járok, Medzi vodami, Súhrada, Tŕnie, Nad pažiťou, Stráň, Radiša, Pod vodojemom, Hlavinka, Pod skalou, Konopnice, Mlynský Sek, Kostolný Sek, Stočky, Dolnopetecká hora, Drevenica, Kračiny, Riegler, Dolné pasienky, Šindolka, Riegler, Nábrežné, Sadová, Kriačiny, Dyčianska dolina, Veľký močiar, Pod laz, Bodorky, Kňažské, Pustý Chotár, Bednárová, Na kobelu, Starý háj, Podlakša, Pod Tomanovou, Dolný Vinodol, Horné pole, Nová Chrenová, Horné Sľažany, Mikov dvor, Štitare, Lúky, Mladý háj, Záhumnice, Za kostolom, Dolné pole, Viesky, Majerské, Paseky, Brehy, Nová Hora, Za humnami

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 2 z 17

Kráčiny, Záhumenské, Pasienky, Podbočie, Dušnok, Výšovec, Šariny, Trúba, Panský hon, Longoš, Titváň, Pereš, Pod mlynom, Pod záhradami, Citrová osada, Horné Funduše, Opatovská pusta, Čakýň, Horné záhumenice, Dolné mlynce, Od paňanského chotára po vinohrady, Popelová, Suľany, Horné lúky, Za vodou, Taráň, Prielohy, Nad mlynom, sv. Vavrinec, Vyše dediny, Lazy, Malá Kesa, Niže dediny, Mladiny, Hájik, Konopnice, Pod krížom, Kochnáč, Drnda, Orciny hon, Záhumenice, Pleištek, Horná pažiť, Pod starými vinohradmi, Česnek, Betlehem, Bačovňa, Kapustnice, Káčere, Horné lúky, Špice, Mezník, Komárovské od hulského, Pažiť, Pasienok, Vinohrady, Machnáč, Novosady, Zemianske vinohrady, Záhumnie

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 3 z 17

Kostolné, Hrádze, Za humnami od Jeleňovej, Kopanica, Predné lúky, Ploštiny, Belesové lúky, Za hostincom, Lazy, Pri cintoríne, Druhé hony, Za mlynom, Za Belané humny, Za cintorínom, Horné lázky, Doliny, Hladomer, Hore Čapášom, Kajsanské lúky, Lúky, U kopca za Brehy, Pri vode, Pánska tabla, Horné záhumnie, Konopnice, Horné zahumnie, Kľačany, Pod lipami, Doliny, Pri kríži, Lúčky, Betlehem, Záhumnie do Habrovej, Kopanice, Jacovské, Rybník, Pod hôrkou, Izát, Hlavinka, Horné záhumnie, Chrenovec, Mlakyty, Karlov dvor, Kabátov vrch, Vinice, Záhumnie, Močiar, Sliezska osada, Pod Hliníkom, Spodné pole, Prameň, Vinohrad, Bažantinca, Pod hájom, Nové mlyny, Rúbanina, Kopanica nad mlynom, Mondoky, Záhumeničky, Pod vinohradmi medzi dvoma cestami

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 4 z 17

Bojnianka, Celé, Dolné lúky, Záhumenice, Medzi doliny, Dolné lúky, Dvor Lahne, Malá Lahňa, Radošinka, Od čechynského chotára, Panský les a pasienok, Pánske table, Langovské, Tulát, Malá sihoť, Pasienky, Dolné pole, Pod orešinou, Mrazný vrch, Korytá, Bošianske, Suché lúky, Repný breh, Sihoť, Bačochrast, Pod hlbokou cestou, Vonkajší chotár, Dolina, Jurský dvor, Lukov dvor, Nad družstvom, Za tehelňou, Pod uhliskom, Pred čiernou vodou, Stará hora, Farský les, Rakytová, Ladické Stanovisko, Lazy, Balážové doliny, Békeše, Pod zámok a Vaškopač, Pod zámok a Vaškopáč, Ríčaviny,Ostrý vrch a Pastierska studňa, Nové Triby, Šírava, Breziny, Staré konopnice, Záhumnie, Prieložky, Kučiny, Smrečina, Bedenové, Močiare, Priehon, Veternáky, Nad Konopnicou, Kočovnice, Konopnica, Hrabovce

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 5 z 17

Pod cerinou, Terkelové, Dubový hon, Veľká hora, Pri chotári, Pod Tordovým, Ceriny, Šinko, Medzi bory, Horné lúky, Vyšné, Žužlatiny a Zadky, Za vilou, Pliešek, Nad krovím, Malé cimene, Ráztoky, Nad lúkami, Pod Domovinou, Tŕstie, Za vinicami nad Chrastočkou, Borina, Žužlatiny, Beňačkova, Horné Záhumnie, Sihoť a Seč, Cimbal, Za chmelnicou, Dolné Záhumnie, Do pruskej doliny, Jablonka, Vrchy, Potôčky, Nad lužkom, Hlava, Veľké cimene, Konča malej lúky, Nižné, Nižný diel, Nad mladým hájom, Domovina, Opatové, Nad Potočky, Pri jarmočnisku, Pri chrenovej ceste, Chríby, Prostredné, Za vodou, Smolný kút, Cez pole, Nad Vodou, Zrkadlo, Rybničky, Starý háj, Vinohrad, Lúky pri železnici, Pod starým hájom, Nad Brezinou, Nutra, Dlhé kopanice

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 6 z 17

Lúky od Bielic, Osičie, Dub, Cibislávek, Pod majerom, Medzi cestami, Za kaštielom, Priehradné, Horenčie, Rakoťáš, Pri studienke, Kotrdále, Fančovka, Nad tehelňou, Duboše, Dolná Malanta, Podlužie, Mladé háje, Nad borinou, Záhumenice, Háj, Kaluža, Stará hora, Kopanice, Višničky, Sekerky-Roviny, Veľký háj, Muchov klin, Kamenice, Za starým hájom, Mulištie, Kotrdale, Hošták, Za jarkom, Cerovina, Babica, Krídlatá, Štrkovaté a Horné dlhé, Dlhé diely, Na doline od radošinského chotára, Na kraji hája, Tormáš, Starý majer, Veľké pažite, Rybník, Pri studničke, Dolné lúky medzi Nitrou, Striebornica, Dielce, Medzi jarkami, Kozárka, Dráhy, Predné Bráždené, Za Bebravou, Konopnice, Želiarske, Vrch Černo, Za záhumenice, Dubník, Za mlynom

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 7 z 17

Novosady, Pánske tably, Horné dlhé, Dolina, Pačurová, Ravasník, Od silského, Sihoť, Malé pažite, Nová hora, Pálacké diely - Tulavý, Kopanica, Sekaniny, Horné Lúky, Rybníky, Pod vinohradmi, Jutrá, Pažitné, Nad mašinou, Pod mestom, Pod lieštinou, Na kraj hája, Priehon, Dolný háj, Dolné vrchy, Nemečky, Dubie, Pod vinohradmi, Vyšné Kopaničky, Hoferské role, Riedky háj, Podháj, Borie, Studienky, Vinohrady nad Váhom, Široké Seče, Pod babkou, Bukovina stráň, Žure, Za Laskom, Pod Vaníkovou, Lazy, Klače, Nad Majtanovu, Pod katovým kruhom, Hore brehom, Slivnica, Pred Hlboc, Hontová, Lazárky, Beňovská, Brezina, Pod priekopou, Staré vinohrady, Lúky pod hájom, Horné lúky, Za jazerskými humnami, Pod hájom, Nad lúčkami, Lieština

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 8 z 17

Pri kríži, Osičie, Nad hlbokým jarkom, Pod Jamy, Stanovištia, Pánske table, Kračiny a kliny, Do jarkov, Dolné Brody, Kutina, Prieloh, Na medziach, Doliny pod pažiťami, Rybník, Maňov vŕšok, V lazoch na cestu, Malá Vajka, Kopanice, Jamy, Dolinky, Stráne, Háje, Tŕnie, Hlboc, Pri kostole a Prosninská Záhumenice, Bukovina, Nová hora viníc, Piesky, Veľké vinice, Pánske hory, Nákle, Pri hosťovskom chotári, Brestovňa, Topole, Pod Tulavy, Za záhradami, Kostolné role, Horné medze, Stránka, Pod zámkom, Cankertovica, Tekeneš, Veľké diely, Horné kraje, Kopanice, Pod Livinkou, Lánice, Malý Pereš, Polánky, Brehy, Trstie, Lužný lesík, Dolný háj, Koziarka, Repíková, Pasienok, Dráhy, Michalová, Vinohrady, Pod Košútom

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 9 z 17

Malý Pereš, Horné Brody, Široké, Repniská, Vagadoš, Pri mlyne, Durešt, Chlapov jarok, Dolinky, Vyše mlyna, Horné pole, Štvrte, Šiškovec, Stará hora, Zápotočie, Pri mlyne, Široké, Harajky, Prostredné lúky, Horné lúky, Komnianske lúky, Vajtohy, Na pieskoch, Pláne, Vinohrady, Nad Brodami, Za vrchom, Krivé diely, Vyše hradskej, Dlhé hony, Kút, Nad mlynom, Agátina, Výčapské spoločné pasienky, Viničné, Za vinohradmi, Luh-Pasienky, Kucina, Díče, Široké, Na kútoch, Komnianske, Veľký Pereš, Urbárske lúky, Sklad, Pátriková, V Suchom, Kačerica, Ladová, Výmenky, Karačka, Horný háj, Pažite, Podchočie horné, Podhájske, Holý Vrch, Rybársky kút, Breziny, Dýč, Čakaj

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 10 z 17

Staré vinohrady, Cabajské, Dolné lúky, Emod pusta, Cvik, Šalgovské, Sek pri ovčinci, Sekanice, Galagoš, Vyšné chodníky, Podolky za krížom, Brodky, Záhumnie, Za traťou Ceterty, Segild, Za Pontešom, Strakovská, Za riekou, Vereš, Valentova, Kakše, Vrchy, Terasy, Róna, Pasinki-Rubanice, Kríže, Prostredný táľ, Siroká, Pred riekou, Chrastie, Vinohrádky, Zlatárky, Urbár, Solce, Oblahlé, Pod hôrky, Dingová, Predné diely, Podlakša pusta, Za kostolom, Lúky, Diely dole, Medzi cesty, Nižné kúty, Kvokačka, Homoly, Lohovické bôre, Pod Kbelec, Za horou, Záviničie, Vajdová, Luh-Vinice, Vízel, Vinohrady, Škrabáky, Od tekolďanského potoka, Rúbanice, Pod hrabinou, Trsteníky, Certolie

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 11 z 17

Kynožie, Mladý háj, Klčoviny, Pri plánkach, Kičír, Milotina, Pri Štepnice, Veľké role v doline, Novosadky, Pod mladý háj, Carovina, Stepnice, Kúty, Siladová, Závadka, Pánske, Kapustnice, Bučovské, Za záhradami, Homár, Pri turny, Vereš, Pod Cárom, Dolné lúky, Pod lazné bôre, Durovo, Konopnice, Klčovnice, Závozie, Močiare, Čelovo, Farské, Kračiny, Široke seče, Záhumenice, Rybníky, Pri smutnej vŕbe, Za z hradami, Pod sígeldom, Stráne, Bukovinky, Prielazec, Vyšovec, Pri Vereši, Panské lúky, Klčoviny a Seče, Horné lúky, Berinová, Horný jaseň, Borovské, Rubanice, Farárov háj, Podborovské, Lučište, Nivy, Lipie a Nivy, Tehelňa, Brestovník, Dlhé, Teleky

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 12 z 17

Chmelnice, Ploštiny, Podbrežie, Nad Borinami, Hradište, Lohovníky, Pri hruške, Starý háj, Prostredný uh, Pri dube, Nad cestou, Lúky, Briežky, Bagolade, Staré vinohrady, Farská roľa, Dolné diely, Sakmár, Roviny, Dolný lapoš, Zálučie, Brezovica, Podlúčie, Horné lúky, Čertolie, Tehelňa, Nad dedinou, Dolný jaseň, Soľce-Brezovica, Somance, Babinec, Pri kríži, Lány, Pod vinicami, Kosiarky, Boky, Horná strana, Panský hon, Hrabiny, Ihličie, Viničie, Hrušková, Starý háj, Medzi potôčkami, Jazerná hrádza, Závadka a horné lúky, Pri dube, Fabianova, Výčapy-Opatovce, Kopanica, Čierne zeme, Dolinky, Bubneje dolina, Piesky, Okolo Hradišťa, Vysoká, Chmeľnica, Malý Kalvaš, Horné lúky, Za bôrím

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 13 z 17

Črepiny, Kopanica, Dolná Brezina, Krtovská, Rúbaňa, Borina, Beňová, Pri kaštieli, Predná hora, Malý vrch, Veľký komasát, Zadné hony, Krátke, Jamy, Zadná hora, Hradenica, Konopniská, Rybník, Záhumnie, Uhorské, Vyše dediny, Rúbanisko pri Bábe, Zelený údol, Valachová kopanica, Prvé siatiny, Hôrka, Vinohrady, Pod močenskou cestou, Haláčovka, Lúčka, Výbeh, Vŕbovec, Na vrchách, Dudok, Hôrky, Vinohrady, Kuťolov, Panské, Dúbravy, Zálošnica, Vinohrady, Dolná Drevenica, Priečna, Zábralie, Medzi valmi, Pri objekte, Bábske rúbanisko, Vrbiny, Chudá chrasť, Farské role, Pri vŕbe, Haluzie, Zagárd, Panské medzi vodami, Za vinicami, Pri remízke, Vyše ripňanskej cesty, Štoliny, Podbreziny a Dolné lúky, Brehy Dolný Kýreš

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 14 z 17

Syslačie vŕšky, Chmelnica pri dube, Hrabina, Nad kolárovskými, Gajba - Lúky pri cintoríne, Dlhé hony, Veľká štvrť, Rapata, Vinohrady, Lúky, Osikový háj, Urbárske pasienky, Molovenec-Bôre, Za Poliakom, Dolné lúky, Hrušov, Druhé hony, Piesočnica, Boriny, Macaňovská, Vŕšek, Piesková baňa, Bakov Vrch, Horný priehon, Háj, Dlhé, Horná Brezina, Kopáčovský močiar, Lány, Podpieštie, Dubina, Pálkové bóry, Gašparová, Pod sládečkovou cestou, Vrankova, Za vrškom, Boky, Dolné pole, Druhé siatiny, Pri nitrianskej ceste, Podvŕšie, Gociba - Medzi hájom, Urbár, Chrasť, Zeleninová záhrada, Martinovec, Bariny, Sihoť, Lackov Majer, Pri brehoch, Vyškovec, Riedky vrch, Záhradský diel, Za pajtou, Vrch Zagárd, Veľké Cery, Zalaminy, Pri breste, Dolné lúky, Vyše hradskej

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 15 z 17

Niže hradskej, Vrata, Druhá alej, Pod Chrenovským, Lúky, Chrček, Údolné lúky, Vrch Dojka, Pri svätoplukovskej ceste, Tŕniny, Lesy, Horné lúky, Zálužie, Vrbina, Šandorovská, Pri Vrbine, Lúky, Druhá dolina, Teľací kruh, Niže hradskej od obdokovského, Záhumenice, Pri Bagári, Vypálenice, Krátke lúky, Labašky, Koncové, Potoky, Obecná, Plieška, Taricová, Bodorka, Vysoký háj, Humajová, Mikušová, Rybník, Pod cermi, Dolný priehon, Drevenica a Hrabina, Diely nad cestou, Kráľovica, Prvá alej, Podháj, Pri svätoplukovej ceste, Kálniky, Hlinky, Rybník, Selec, Rankovské, Pod Driňovou dolinou, Veľké Hruštie, Pri breste a za brestom, Pod cestou, Horný Kýreš, Bodorky, Doliny, Konopnice, Ploštiny, Nad jarkom do blesovskej cesty, Moravcová, Medzi vodami

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 16 z 17

Vrch Bakov, Kapustnice, Bartašovské, Žľaby, Pod Rybníkom, Tretie siatiny, Pruské, Na Bagári a na Čingove, Malé Hruštie, Lazy, Pod kytu, Slopka, Žriebiky, Na dvorskom, Peškodár, Pri svätom Jáne, Na konci fundušov, Za Prednou horou, Osičie, Briežky, Starky, Hon zaslúžilcov, Červený vrch, Lány, Do Vaňovca, Mesač, Lipov Brod, Mokré rajce, Širočina, Nad blesovskou cestou, Horné lúky, Zvonivé, Káčer, Cabaj, Rajniakova, Horný vrch, Pusté vinohrady, Druhé siatiny, Aleja, Nad cestou, Arbalovec, Centárovská, Niže blesovskej cesty, Dolné Krúžky, Halšiny, Jedlina, Kráľova, Kopanice, Hôrka, Stráňa, Od obsolovského, Medzi jarkami, Horné vinohrady, Záhumny, Nad dielnym hájom, Kukučka, Lazy, Podjarčie, Klčovina, Diely

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 17 z 17

Choseň, Habrovíky, Uhlisko, Od paňanského chotára, Horné pole, Kulifajky, Gazdovský visolán, Horné mlynce, Priedoliny, Dlžiny, Štálové, Od nemčickej cesty, Horné Záhumnie, Dolné a Horné mäkkýše, Pri pieskovej jame, Diely pod cestou, Pod Rapatou, Ondrejovské, Lazy, Dolina, Štvrte na chotári, Čerešniská, Dolné záhumnie, Záhumnie, Na Bagári, Stráne, Gralina, Dolné rybníky, Veľký kút, Dubník pri kríži, Pod zelienky, Malá vápená, Závodie a Nad lazmi, Viecha, Jarky, Pod Uridanským hájom, Medzi cestami, Sekanice, Peškodar, Oltvane

Podobné, Nitrianska pahorkatina:

3949x turistika, 3508x miesto, 155x orientačný bod, 60x turistické informácie, 51x strom, 34x poľovnícky posed, 31x chranený strom, 24x prístrešok, altánok, 22x vodárenská veža, 14x komín, 11x orientačná mapa, 10x studňa, 10x ohnisko, 6x miesto na piknik, 6x atrakcia, 5x ZOO, 2x väznica
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Nitrianska pahorkatina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://nitrianska-pahorkatina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.