Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Nitrianska pahorkatina » turistika » miesto

Miesto, Nitrianska pahorkatina

Miesto v Nitrianska pahorkatina

V Nitrianska pahorkatina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 1 z 17

Suché lúky, Malé Chlievany, Nad maštaľou, Dolné záhumnie, Horná Malanta, Medzi cestami, Nemcov járok, Tŕnie, Nad pažiťou, Súhrada, Dlhé diely, Medzi vodami, Radiša, Pod vodojemom, Stráň, Hlavinka, Mlynský Sek, Pod skalou, Stočky, Kostolný Sek, Dolnopetecká hora, Horné pole, Dolné pole, Kračiny, Drevenica, Pustý Chotár, Dolné pasienky, Nábrežné, Brehy, Šindolka, Kriačiny, Sadová, Konopnice, Dyčianska dolina, Pod Tomanovou, Dolinky, Starý háj, Na kobelu, Veľký močiar, Bednárová, Pod laz, Podlakša, Bodorky, Kňažské, Nová Chrenová, Dolný Vinodol, Horné Sľažany, Lúky, Za kostolom, Záhumnice, Mladý háj, Štitare, Nad mlynom, Majerské, Viesky, Riegler, Paseky, Nová Hora, Záhumenské, Za humnami

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 2 z 17

Pasienky, Kráčiny, Výšovec, Podbočie, Dušnok, Trúba, Šariny, Longoš, Pod mlynom, Panský hon, Pereš, Titváň, Za vodou, Opatovská pusta, Citrová osada, Horné Funduše, Pod záhradami, Horné záhumenice, Čakýň, Mikov dvor, Od paňanského chotára po vinohrady, Horné lúky, Dolné mlynce, Suľany, Popelová, Niže dediny, sv. Vavrinec, Taráň, Malá Kesa, Lazy, Vyše dediny, Prielohy, Hájik, Mladiny, Pod krížom, Konopnice, Česnek, Drnda, Kapustnice, Bačovňa, Horná pažiť, Kochnáč, Betlehem, Záhumenice, Orciny hon, Pod starými vinohradmi, Pleištek, Špice, Komárovské od hulského, Káčere, Pažiť, Vinohrady, Horné lúky, Pasienok, Mezník, Predné lúky, Za humnami od Jeleňovej, Ploštiny, Za hostincom, Za Belané humny

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 3 z 17

Hrádze, Záhumnie, Kostolné, Druhé hony, Zemianske vinohrady, Za mlynom, Lazy, Novosady, Belesové lúky, Pri cintoríne, Machnáč, Doliny, Hore Čapášom, Hladomer, Horné lázky, Kajsanské lúky, U kopca za Brehy, Lúky, Za cintorínom, Pri vode, Pánska tabla, Záhumnie do Habrovej, Doliny, Kľačany, Kopanice, Pri kríži, Lúčky, Konopnice, Horné záhumnie, Betlehem, Pod lipami, Horné zahumnie, Izát, Mlakyty, Jacovské, Karlov dvor, Chrenovec, Pod hôrkou, Hlavinka, Rybník, Horné záhumnie, Záhumnie, Močiar, Vinice, Rybníky, Pod Hliníkom, Prameň, Sliezska osada, Spodné pole, Pod hájom, Rúbanina, Bažantinca, Vinohrad, Kopanica nad mlynom, Nové mlyny, Mondoky, Pred riekou, Záhumeničky, Bojnianka, Pod vinohradmi medzi dvoma cestami

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 4 z 17

Celé, Dolné lúky, Záhumenice, Medzi doliny, Dvor Lahne, Dolné lúky, Malá Lahňa, Radošinka, Panský les a pasienok, Pánske table, Langovské, Tulát, Dolné pole, Malá sihoť, Pasienky, Korytá, Mrazný vrch, Pod orešinou, Od čechynského chotára, Bošianske, Repný breh, Suché lúky, Bačochrast, Sihoť, Pod hlbokou cestou, Vonkajší chotár, Jurský dvor, Nad družstvom, Dolina, Lukov dvor, Za tehelňou, Pred čiernou vodou, Pod uhliskom, Stará hora, Lúka na beregu, Farský les, Balážové doliny, Pod zámok a Vaškopáč, Breziny, Smrečina, Záhumnie, Pod zámok a Vaškopač, Močiare, Ladické Stanovisko, Prieložky, Ríčaviny,Ostrý vrch a Pastierska studňa, Nové Triby, Békeše, Šírava, Priehon, Lazy, Bedenové, Rakytová, Kučiny, Veternáky, Staré konopnice, Ceriny, Pri chotári, Hrabovce, Nad Konopnicou

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 5 z 17

Pod cerinou, Šinko, Dubový hon, Konopnica, Kočovnice, Pod Tordovým, Terkelové, Veľká hora, Fančovka, Rybničky, Chríby, Pri studienke, Nad Brezinou, Pod majerom, Medzi bory, Nad lužkom, Vrchy, Lúky od Bielic, Za kaštielom, Hlava, Sihoť a Seč, Za chmelnicou, Nižné, Nutra, Nad lúkami, Nad mladým hájom, Priehradné, Pri jarmočnisku, Beňačkova, Za vodou, Nižný diel, Vyšné, Žužlatiny, Cez pole, Malé cimene, Pri chrenovej ceste, Nad borinou, Nad Vodou, Horenčie, Pliešek, Vinohrad, Domovina, Ráztoky, Prostredné, Za vinicami nad Chrastočkou, Kotrdále, Mladé háje, Medzi cestami, Jablonka, Konča malej lúky, Lúky pri železnici, Tŕstie, Rakoťáš, Nad tehelňou, Za vilou, Cibislávek, Osičie, Zrkadlo, Do pruskej doliny, Duboše

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 6 z 17

Dolná Malanta, Potôčky, Dolné Záhumnie, Nad Potočky, Starý háj, Smolný kút, Opatové, Pod Domovinou, Horné Záhumnie, Žužlatiny a Zadky, Borina, Veľké cimene, Podlužie, Dlhé kopanice, Horné lúky, Cimbal, Dub, Pod starým hájom, Nad krovím, Dubník, Malé pažite, Želiarske, Kamenice, Pánske tably, Horné Lúky, Stará hora, Pod vinohradmi, Pod lieštinou, Pačurová, Dubie, Riedky háj, Predné Bráždené, Na kraj hája, Za starým hájom, Vinohrady nad Váhom, Kotrdale, Široké Seče, Rybník, Konopnice, Dolné vrchy, Dolné lúky medzi Nitrou, Od silského, Pod mestom, Pažitné, Záhumenice, Veľký háj, Na doline od radošinského chotára, Krídlatá, Hoferské role, Jutrá, Dolina, Cerovina, Sihoť, Pod vinohradmi, Za záhumenice, Novosady, Podháj, Nad mašinou, Nová hora, Dráhy

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 7 z 17

Starý majer, Kaluža, Studienky, Na kraji hája, Pri studničke, Dlhé diely, Kopanice, Borie, Vyšné Kopaničky, Dolný háj, Višničky, Kozárka, Muchov klin, Sekerky-Roviny, Hošták, Veľké pažite, Ravasník, Pálacké diely - Tulavý, Sekaniny, Za Bebravou, Dielce, Tormáš, Kopanica, Štrkovaté a Horné dlhé, Babica, Priehon, Háj, Vrch Černo, Za mlynom, Mulištie, Striebornica, Za jarkom, Nemečky, Horné dlhé, Medzi jarkami, Kutina, Slivnica, Malá Vajka, Nad Majtanovu, Stránka, Dolinky, Pod Vaníkovou, Háje, Stanovištia, Pred Hlboc, Za Laskom, Staré vinohrady, Klače, Lazárky, Za záhradami, Bukovina, Jamy, Horné lúky, Brezina, Pri kríži, Kračiny a kliny, Horné medze, Beňovská, Topole, Bukovina stráň

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 8 z 17

Dolné Brody, Pod hájom, Nad lúčkami, Rybník, Veľké vinice, Nad hlbokým jarkom, Na medziach, Pod priekopou, Stráne, Pri hosťovskom chotári, Prieloh, Osičie, Za jazerskými humnami, Lazy, Lieština, Pod babkou, Pod Jamy, Piesky, Do jarkov, Hlboc, Pod Tulavy, Lúky pod hájom, Tŕnie, Nákle, Maňov vŕšok, Brestovňa, Pri kostole a Prosninská Záhumenice, Žure, Doliny pod pažiťami, Kopanice, Hore brehom, Pánske table, Pod katovým kruhom, Hontová, Kostolné role, Pod zámkom, V lazoch na cestu, Nová hora viníc, Pánske hory, Lužný lesík, Malý Pereš, Brehy, Horné kraje, Horné pole, Vinohrady, Dlhé hony, Za vrchom, Pod Košútom, Pri mlyne, Vagadoš, Kút, Trstie, Na pieskoch, Pláne, Lánice, Dráhy, Nad Brodami, Veľké diely, Pri mlyne, Chlapov jarok

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 9 z 17

Vyše mlyna, Stará hora, Štvrte, Durešt, Koziarka, Komnianske lúky, Repíková, Prostredné lúky, Horné lúky, Horné Brody, Široké, Zápotočie, Repniská, Široké, Michalová, Kopanice, Pod Livinkou, Vyše hradskej, Dolný háj, Tekeneš, Pasienok, Malý Pereš, Krivé diely, Cankertovica, Šiškovec, Polánky, Agátina, Vajtohy, Harajky, Nad mlynom, Vinohrady, Dolinky, Komnianske, Ladová, Sek pri ovčinci, Holý Vrch, Cvik, V Suchom, Pažite, Široké, Pátriková, Viničné, Sklad, Na kútoch, Kucina, Urbárske lúky, Cabajské, Horný háj, Dolné lúky, Výčapské spoločné pasienky, Dýč, Díče, Staré vinohrady, Za vinohradmi, Podhájske, Kačerica, Podchočie horné, Čakaj, Karačka, Luh-Pasienky

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 10 z 17

Breziny, Rybársky kút, Emod pusta, Veľký Pereš, Výmenky, Šalgovské, Bučovské, Kúty, Solce, Homoly, Vereš, Za traťou Ceterty, Za záhradami, Podlakša pusta, Kynožie, Nižné kúty, Sekanice, Záhumnie, Široke seče, Pod Kbelec, Urbár, Lúky, Kríže, Pod sígeldom, Kvokačka, Pánske, Brodky, Chrastie, Valentova, Pod hrabinou, Segild, Dolné lúky, Závozie, Siladová, Diely dole, Prostredný táľ, Kračiny, Pod Cárom, Carovina, Za horou, Lohovické bôre, Kapustnice, Škrabáky, Farské, Záhumenice, Závadka, Stepnice, Kičír, Certolie, Klčovnice, Stráne, Pri plánkach, Róna, Rybníky, Galagoš, Pri Štepnice, Konopnice, Medzi cesty, Mladý háj, Siroká

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 11 z 17

Pasinki-Rubanice, Kakše, Zlatárky, Vrchy, Durovo, Pod mladý háj, Močiare, Vajdová, Homár, Za kostolom, Oblahlé, Strakovská, Predné diely, Pri turny, Vinohrádky, Podolky za krížom, Pod hôrky, Vízel, Dingová, Vinohrady, Luh-Vinice, Veľké role v doline, Za riekou, Trsteníky, Klčoviny, Novosadky, Za z hradami, Čelovo, Vereš, Terasy, Rúbanice, Pod lazné bôre, Od tekolďanského potoka, Vyšné chodníky, Za Pontešom, Záviničie, Milotina, Pri smutnej vŕbe, Nad dedinou, Pri kríži, Soľce-Brezovica, Fabianova, Pri hruške, Dolný jaseň, Briežky, Podborovské, Pri dube, Somance, Berinová, Hrušková, Dolné diely, Panský hon, Bubneje dolina, Zálučie, Hradište, Lány, Tehelňa, Boky, Sakmár, Viničie

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 12 z 17

Prostredný uh, Okolo Hradišťa, Hrabiny, Starý háj, Nivy, Čierne zeme, Pod vinicami, Chmelnice, Horné lúky, Nad cestou, Panské lúky, Dlhé, Ploštiny, Čertolie, Jazerná hrádza, Farárov háj, Dolný lapoš, Babinec, Pri Vereši, Farská roľa, Výčapy-Opatovce, Závadka a horné lúky, Rubanice, Teleky, Medzi potôčkami, Lúky, Bagolade, Lohovníky, Staré vinohrady, Ihličie, Horné lúky, Prielazec, Horný jaseň, Starý háj, Bukovinky, Nad Borinami, Vyšovec, Roviny, Kosiarky, Borovské, Brezovica, Dolinky, Podlúčie, Lučište, Tehelňa, Horná strana, Brestovník, Pri dube, Lipie a Nivy, Klčoviny a Seče, Podbrežie, Piesky, Valachová kopanica, Vrbiny, Panské medzi vodami, Panské, Kuťolov, Chmeľnica, Jamy, Vinohrady

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 13 z 17

Hrušov, Chudá chrasť, Pálkové bóry, Vyše dediny, Vinohrady, Zábralie, Štoliny, Horné lúky, Farské role, Prvé siatiny, Beňová, Horná Brezina, Zeleninová záhrada, Molovenec-Bôre, Krtovská, Zadné hony, Vrankova, Háj, Veľký komasát, Dúbravy, Pri remízke, Urbárske pasienky, Dubina, Syslačie vŕšky, Za Poliakom, Piesková baňa, Záhumnie, Hôrky, Gajba - Lúky pri cintoríne, Zadná hora, Veľká štvrť, Horný priehon, Druhé siatiny, Pri brehoch, Dolná Drevenica, Krátke, Pod sládečkovou cestou, Hrabina, Hradenica, Predná hora, Dlhé, Pri objekte, Osikový háj, Uhorské, Sihoť, Kopanica, Rapata, Podbreziny a Dolné lúky, Dudok, Zálošnica, Rúbanisko pri Bábe, Vŕšek, Za bôrím, Priečna, Výbeh, Pri kaštieli, Lúky, Martinovec, Vŕbovec, Podvŕšie

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 14 z 17

Podpieštie, Za vinicami, Kopáčovský močiar, Pri vŕbe, Boriny, Gašparová, Malý vrch, Vyše ripňanskej cesty, Bakov Vrch, Dolné pole, Boky, Zelený údol, Zagárd, Medzi valmi, Chmelnica pri dube, Bábske rúbanisko, Riedky vrch, Dlhé hony, Črepiny, Pri nitrianskej ceste, Rúbaňa, Lány, Lackov Majer, Urbár, Nad kolárovskými, Vinohrady, Piesočnica, Malý Kalvaš, Lúčka, Vinohrady, Haluzie, Druhé hony, Haláčovka, Brehy Dolný Kýreš, Vyškovec, Macaňovská, Dolná Brezina, Hôrka, Bariny, Gociba - Medzi hájom, Za vrškom, Rybník, Konopniská, Dolné lúky, Pod močenskou cestou, Na vrchách, Vysoká, Borina, Horné lúky, Červený vrch, Žriebiky, Niže hradskej od obdokovského, Prvá alej, Lesy, Medzi vodami, Starky, Vypálenice, Potoky, Pruské, Pod Driňovou dolinou

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 15 z 17

Vrata, Lány, Nad blesovskou cestou, Pusté vinohrady, Vrch Zagárd, Krátke lúky, Tretie siatiny, Rybník, Briežky, Pod Chrenovským, Za pajtou, Pod Rybníkom, Rankovské, Hon zaslúžilcov, Záhradský diel, Zalaminy, Bodorky, Pri svätom Jáne, Niže hradskej, Vrbina, Pri svätoplukovskej ceste, Mesač, Veľké Cery, Teľací kruh, Taricová, Záhumenice, Cabaj, Kálniky, Diely nad cestou, Lúky, Lúky, Malé Hruštie, Mokré rajce, Chrček, Pri breste a za brestom, Vrch Bakov, Pod kytu, Zvonivé, Kráľovica, Za Prednou horou, Tŕniny, Pri svätoplukovej ceste, Slopka, Nad cestou, Moravcová, Dolné lúky, Pod cermi, Doliny, Pri breste, Osičie, Šandorovská, Druhá alej, Plieška, Rajniakova, Aleja, Humajová, Druhá dolina, Žľaby, Pri Bagári, Bartašovské

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 16 z 17

Nad jarkom do blesovskej cesty, Horné lúky, Hlinky, Obecná, Vysoký háj, Na dvorskom, Selec, Na Bagári a na Čingove, Na konci fundušov, Pri Vrbine, Rybník, Druhé siatiny, Širočina, Káčer, Vrch Dojka, Drevenica a Hrabina, Vyše hradskej, Do Vaňovca, Horný Kýreš, Bodorka, Dolný priehon, Mikušová, Ploštiny, Horný vrch, Labašky, Lazy, Zálužie, Koncové, Pod cestou, Lipov Brod, Veľké Hruštie, Kapustnice, Údolné lúky, Peškodár, Podháj, Konopnice, Hôrka, Pri pieskovej jame, Arbalovec, Od obsolovského, Stráne, Stredný hon, Horné pole, Kopanice, Vinohrady, Uridanský háj, Vinohrádky, Medzi jarkami, Horné mlynce, Lakeť, Dlžiny, Pod vinohradmi, Dolné a Horné mäkkýše, Chomoty, Moravčíkov, Dubník pri kríži, Štálové, Panský háj, Nad lúkami, Ležište

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 17 z 17

Suché potoky, Škôlka, Priedoliny, Centárovská, Choseň, Vinohrady, Dolina, Krátke pod hradskou, Noviny, Červenica, Viecha, Dolné záhumnie, Od paňanského chotára, Gazdovský visolán, Chotárne, Súteska, Kulifajky, Sekaniny, Nad chodníkmi, Pasienky, Dlžiny, Pod martinovským chotárom, Štvrte na chotári, Jedlina, Kamenica, Diely pod cestou, Panské, Jazviny nad dolnými lúkami, Berková, Kapustnice, Veľký kút, Ondrejovské, Záhumny, Jarky, Kukučka, Čerešniská, Hlboká dolina, Na Bagári, Stráňa, Dolné rybníky

Podobné, Nitrianska pahorkatina:

3973x turistika, 3477x miesto, 180x orientačný bod, 70x turistické informácie, 53x strom, 39x poľovnícky posed, 31x chranený strom, 26x prístrešok, altánok, 22x vodárenská veža, 14x orientačná mapa, 14x komín, 12x ohnisko, 10x miesto na piknik, 10x studňa, 8x atrakcia, 5x ZOO, 2x väznica
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Nitrianska pahorkatina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://nitrianska-pahorkatina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.