Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Nitrianska pahorkatina » turistika » miesto

Miesto, Nitrianska pahorkatina

Miesto v Nitrianska pahorkatina

V Nitrianska pahorkatina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 1 z 17

Suché lúky, Malé Chlievany, Nad maštaľou, Dolné záhumnie, Medzi cestami, Horná Malanta, Medzi vodami, Nad pažiťou, Súhrada, Dlhé diely, Tŕnie, Nemcov járok, Stráň, Pod vodojemom, Radiša, Hlavinka, Mlynský Sek, Pod skalou, Kostolný Sek, Stočky, Dolné pole, Kračiny, Drevenica, Nábrežné, Dolné pasienky, Šindolka, Kriačiny, Konopnice, Dyčianska dolina, Pustý Chotár, Pereš, Kňažské, Veľký močiar, Podlakša, Pod laz, Pod Tomanovou, Bodorky, Dolinky, Bednárová, Starý háj, Na kobelu, Horné Sľažany, Nová Chrenová, Dolný Vinodol, Horné pole, Dolnopetecká hora, Štitare, Záhumnice, Mikov dvor, Mladý háj, Za kostolom, Lúky, Riegler, Viesky, Paseky, Brehy, Majerské, Kráčiny, Nová Hora, Záhumenské

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 2 z 17

Sadová, Pasienky, Za humnami, Dušnok, Podbočie, Výšovec, Pod mlynom, Šariny, Titváň, Longoš, Panský hon, Trúba, Čakýň, Citrová osada, Horné záhumenice, Pod záhradami, Opatovská pusta, Horné Funduše, Popelová, Od paňanského chotára po vinohrady, Za vodou, Horné lúky, Dolné mlynce, Suľany, Káčere, sv. Vavrinec, Lazy, Niže dediny, Malá Kesa, Vyše dediny, Nad mlynom, Prielohy, Taráň, Hájik, Mladiny, Konopnice, Pod krížom, Bačovňa, Drnda, Kapustnice, Pleištek, Česnek, Horná pažiť, Betlehem, Záhumenice, Orciny hon, Pod starými vinohradmi, Kochnáč, Komárovské od hulského, Pasienok, Mezník, Horné lúky, Špice, Pažiť, Vinohrady, Kostolné, Lazy, Machnáč, Za mlynom, Záhumnie

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 3 z 17

Novosady, Pri cintoríne, Hrádze, Ploštiny, Za humnami od Jeleňovej, Za Belané humny, Za hostincom, Belesové lúky, Zemianske vinohrady, Predné lúky, Druhé hony, Hladomer, Za cintorínom, Pri vode, Hore Čapášom, Lúky, U kopca za Brehy, Kajsanské lúky, Doliny, Horné lázky, Kopanice, Pánska tabla, Lúčky, Horné zahumnie, Záhumnie do Habrovej, Horné záhumnie, Doliny, Pri kríži, Konopnice, Pod lipami, Betlehem, Kľačany, Izát, Jacovské, Karlov dvor, Mlakyty, Chrenovec, Hlavinka, Horné záhumnie, Pod hôrkou, Rybník, Vinice, Močiar, Záhumnie, Prameň, Spodné pole, Pod Hliníkom, Sliezska osada, Rybníky, Kopanica nad mlynom, Vinohrad, Pred riekou, Bažantinca, Nové mlyny, Mondoky, Rúbanina, Pod hájom, Pod vinohradmi medzi dvoma cestami, Bojnianka, Záhumeničky

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 4 z 17

Celé, Dolné lúky, Záhumenice, Medzi doliny, Dolné lúky, Malá Lahňa, Dvor Lahne, Radošinka, Panský les a pasienok, Od čechynského chotára, Pánske table, Langovské, Tulát, Malá sihoť, Pasienky, Dolné pole, Korytá, Mrazný vrch, Pod orešinou, Bošianske, Suché lúky, Repný breh, Sihoť, Bačochrast, Pod hlbokou cestou, Vonkajší chotár, Lukov dvor, Jurský dvor, Dolina, Nad družstvom, Za tehelňou, Pod uhliskom, Pred čiernou vodou, Stará hora, Lúka na beregu, Farský les, Békeše, Staré konopnice, Ríčaviny,Ostrý vrch a Pastierska studňa, Smrečina, Pod zámok a Vaškopáč, Rakytová, Veternáky, Nové Triby, Priehon, Šírava, Breziny, Prieložky, Balážové doliny, Ladické Stanovisko, Pod zámok a Vaškopač, Kučiny, Lazy, Bedenové, Záhumnie, Močiare, Šinko, Konopnica, Terkelové, Hrabovce

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 5 z 17

Kočovnice, Pod cerinou, Pod Tordovým, Pri chotári, Dubový hon, Veľká hora, Nad Konopnicou, Ceriny, Za vinicami nad Chrastočkou, Pod majerom, Nad krovím, Za kaštielom, Zrkadlo, Lúky pri železnici, Potôčky, Nutra, Kotrdále, Za vodou, Vinohrad, Horenčie, Tŕstie, Beňačkova, Nad lúkami, Hlava, Jablonka, Žužlatiny, Pri studienke, Fančovka, Rakoťáš, Rybničky, Pod Domovinou, Borina, Nad Brezinou, Nižný diel, Osičie, Mladé háje, Opatové, Konča malej lúky, Pod starým hájom, Cibislávek, Dolná Malanta, Sihoť a Seč, Nad Potočky, Medzi cestami, Podlužie, Pri jarmočnisku, Smolný kút, Nad mladým hájom, Vrchy, Za chmelnicou, Cez pole, Domovina, Nad Vodou, Ráztoky, Nad borinou, Pliešek, Žužlatiny a Zadky, Horné lúky, Za vilou, Chríby

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 6 z 17

Nad tehelňou, Nad lužkom, Horné Záhumnie, Dolné Záhumnie, Duboše, Medzi bory, Dlhé kopanice, Cimbal, Priehradné, Pri chrenovej ceste, Malé cimene, Dub, Vyšné, Prostredné, Veľké cimene, Do pruskej doliny, Lúky od Bielic, Starý háj, Nižné, Pálacké diely - Tulavý, Sekaniny, Horné dlhé, Cerovina, Sihoť, Ravasník, Striebornica, Vinohrady nad Váhom, Dolné vrchy, Dielce, Horné Lúky, Za záhumenice, Dubie, Pod vinohradmi, Kopanice, Babica, Mulištie, Višničky, Za mlynom, Na kraji hája, Dolina, Dolný háj, Dlhé diely, Želiarske, Nad mašinou, Dráhy, Borie, Kozárka, Široké Seče, Predné Bráždené, Za starým hájom, Kopanica, Veľké pažite, Stará hora, Sekerky-Roviny, Od silského, Muchov klin, Hoferské role, Priehon, Kaluža, Pri studničke

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 7 z 17

Nová hora, Kotrdale, Studienky, Záhumenice, Kamenice, Malé pažite, Pod lieštinou, Podháj, Rybník, Veľký háj, Vrch Černo, Vyšné Kopaničky, Hošták, Dubník, Na kraj hája, Pod mestom, Novosady, Pánske tably, Riedky háj, Za jarkom, Pod vinohradmi, Starý majer, Na doline od radošinského chotára, Pažitné, Jutrá, Medzi jarkami, Konopnice, Dolné lúky medzi Nitrou, Štrkovaté a Horné dlhé, Nemečky, Krídlatá, Tormáš, Háj, Pačurová, Za Bebravou, Dolné Brody, Kostolné role, Stránka, Horné lúky, Hlboc, Prieloh, Lazy, Tŕnie, Hontová, Pod priekopou, Lúky pod hájom, Dolinky, Maňov vŕšok, Kutina, Bukovina, Pod babkou, Brezina, Pod Tulavy, Staré vinohrady, Nad Majtanovu, Pod katovým kruhom, Pri kríži, Do jarkov, Stráne, Kopanice

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 8 z 17

Hore brehom, Háje, Piesky, Stanovištia, Pri hosťovskom chotári, Lieština, Pri kostole a Prosninská Záhumenice, Za Laskom, Pod Jamy, Nad lúčkami, Osičie, Za jazerskými humnami, Nákle, Pánske table, Brestovňa, Topole, Klače, Bukovina stráň, Pod zámkom, Veľké vinice, Pod hájom, Lazárky, Za záhradami, V lazoch na cestu, Horné medze, Malá Vajka, Rybník, Jamy, Beňovská, Pánske hory, Žure, Pred Hlboc, Slivnica, Doliny pod pažiťami, Kračiny a kliny, Pod Vaníkovou, Nová hora viníc, Na medziach, Nad hlbokým jarkom, Dolinky, Nad mlynom, Cankertovica, Na pieskoch, Dlhé hony, Pri mlyne, Krivé diely, Vagadoš, Pri mlyne, Malý Pereš, Vyše mlyna, Brehy, Repíková, Vyše hradskej, Horné lúky, Komnianske lúky, Malý Pereš, Pláne, Koziarka, Lánice, Dráhy

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 9 z 17

Michalová, Tekeneš, Vinohrady, Zápotočie, Lužný lesík, Horné kraje, Kopanice, Pod Livinkou, Nad Brodami, Polánky, Štvrte, Dolný háj, Repniská, Kút, Trstie, Harajky, Veľké diely, Chlapov jarok, Pod Košútom, Vajtohy, Vinohrady, Horné pole, Široké, Za vrchom, Agátina, Prostredné lúky, Stará hora, Šiškovec, Horné Brody, Široké, Durešt, Pasienok, Pažite, Luh-Pasienky, Výmenky, Horný háj, Staré vinohrady, Viničné, Sek pri ovčinci, Kucina, Cvik, Breziny, Cabajské, Pátriková, Podhájske, V Suchom, Čakaj, Veľký Pereš, Kačerica, Karačka, Holý Vrch, Na kútoch, Šalgovské, Emod pusta, Výčapské spoločné pasienky, Rybársky kút, Ladová, Za vinohradmi, Podchočie horné, Sklad

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 10 z 17

Urbárske lúky, Široké, Dolné lúky, Díče, Dýč, Komnianske, Vízel, Kúty, Podolky za krížom, Terasy, Urbár, Carovina, Stepnice, Homoly, Kynožie, Pasinki-Rubanice, Pod Kbelec, Za z hradami, Vyšné chodníky, Valentova, Záhumnie, Klčovnice, Trsteníky, Sekanice, Široke seče, Lúky, Pri smutnej vŕbe, Kakše, Galagoš, Nižné kúty, Veľké role v doline, Pod hrabinou, Zlatárky, Novosadky, Durovo, Luh-Vinice, Pod lazné bôre, Záviničie, Pri plánkach, Kvokačka, Vereš, Stráne, Pod mladý háj, Brodky, Segild, Diely dole, Pod sígeldom, Za horou, Rybníky, Vinohrady, Vajdová, Za kostolom, Od tekolďanského potoka, Oblahlé, Škrabáky, Farské, Konopnice, Strakovská, Certolie, Medzi cesty

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 11 z 17

Podlakša pusta, Bučovské, Pri turny, Čelovo, Močiare, Závadka, Za riekou, Za traťou Ceterty, Vereš, Milotina, Záhumenice, Dolné lúky, Klčoviny, Róna, Za záhradami, Kičír, Predné diely, Siroká, Pri Štepnice, Homár, Siladová, Solce, Kapustnice, Pod hôrky, Závozie, Lohovické bôre, Chrastie, Vrchy, Mladý háj, Prostredný táľ, Dingová, Za Pontešom, Rúbanice, Vinohrádky, Pod Cárom, Kríže, Pánske, Kračiny, Vyšovec, Závadka a horné lúky, Lohovníky, Pri Vereši, Nad Borinami, Babinec, Staré vinohrady, Čierne zeme, Ihličie, Bubneje dolina, Briežky, Dolné diely, Panské lúky, Soľce-Brezovica, Pri kríži, Podborovské, Zálučie, Brestovník, Lučište, Panský hon, Pri dube, Pri dube

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 12 z 17

Medzi potôčkami, Nad cestou, Bagolade, Kosiarky, Hrušková, Hrabiny, Prielazec, Jazerná hrádza, Boky, Nad dedinou, Klčoviny a Seče, Starý háj, Farárov háj, Čertolie, Dolný jaseň, Ploštiny, Roviny, Sakmár, Farská roľa, Rubanice, Dolný lapoš, Tehelňa, Horná strana, Borovské, Lány, Pod vinicami, Starý háj, Výčapy-Opatovce, Lúky, Teleky, Pri hruške, Podbrežie, Berinová, Horné lúky, Nivy, Tehelňa, Hradište, Prostredný uh, Okolo Hradišťa, Chmelnice, Somance, Piesky, Horný jaseň, Viničie, Brezovica, Bukovinky, Fabianova, Dlhé, Horné lúky, Dolinky, Podlúčie, Lipie a Nivy, Črepiny, Výbeh, Podbreziny a Dolné lúky, Gašparová, Vrankova, Haláčovka, Dlhé, Zeleninová záhrada

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 13 z 17

Podvŕšie, Pri vŕbe, Druhé siatiny, Martinovec, Rúbanisko pri Bábe, Rúbaňa, Vyše dediny, Predná hora, Pri kaštieli, Boriny, Bakov Vrch, Zálošnica, Chmeľnica, Riedky vrch, Krátke, Uhorské, Krtovská, Kuťolov, Veľký komasát, Sihoť, Hrabina, Štoliny, Rapata, Dolná Drevenica, Hradenica, Za bôrím, Hrušov, Urbár, Dolná Brezina, Vinohrady, Pri remízke, Vŕbovec, Brehy Dolný Kýreš, Borina, Bábske rúbanisko, Vinohrady, Kopáčovský močiar, Osikový háj, Rybník, Lúčka, Valachová kopanica, Vyškovec, Pod močenskou cestou, Dolné pole, Lány, Vyše ripňanskej cesty, Medzi valmi, Pri objekte, Pri brehoch, Piesková baňa, Chudá chrasť, Za Poliakom, Za vinicami, Malý vrch, Dubina, Chmelnica pri dube, Beňová, Priečna, Na vrchách, Dúbravy

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 14 z 17

Kopanica, Panské, Pri nitrianskej ceste, Dolné lúky, Vŕšek, Horné lúky, Konopniská, Piesočnica, Jamy, Vysoká, Gociba - Medzi hájom, Pod sládečkovou cestou, Panské medzi vodami, Farské role, Urbárske pasienky, Gajba - Lúky pri cintoríne, Vinohrady, Malý Kalvaš, Dlhé hony, Veľká štvrť, Záhumnie, Horný priehon, Nad kolárovskými, Molovenec-Bôre, Hôrka, Zagárd, Zadné hony, Háj, Zelený údol, Boky, Macaňovská, Vinohrady, Lúky, Haluzie, Lackov Majer, Zábralie, Syslačie vŕšky, Vrbiny, Druhé hony, Prvé siatiny, Horná Brezina, Podpieštie, Za vrškom, Bariny, Hôrky, Pálkové bóry, Dudok, Zadná hora, Teľací kruh, Lesy, Druhá alej, Kráľovica, Pruské, Bartašovské, Zvonivé, Vrbina, Drevenica a Hrabina, Horné lúky, Kálniky, Vyše hradskej

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 15 z 17

Za Prednou horou, Vrata, Peškodár, Na Bagári a na Čingove, Pri breste a za brestom, Horný vrch, Rajniakova, Lipov Brod, Pri Bagári, Lazy, Pod Rybníkom, Vysoký háj, Širočina, Ploštiny, Pod cermi, Tretie siatiny, Kapustnice, Tŕniny, Krátke lúky, Pod kytu, Červený vrch, Mokré rajce, Cabaj, Pri breste, Na konci fundušov, Zálužie, Pusté vinohrady, Dolné lúky, Medzi vodami, Niže hradskej od obdokovského, Bodorka, Pod Chrenovským, Pri svätoplukovej ceste, Pri svätoplukovskej ceste, Lúky, Údolné lúky, Podháj, Záhumenice, Taricová, Plieška, Druhá dolina, Pod cestou, Do Vaňovca, Humajová, Na dvorskom, Rybník, Pod Driňovou dolinou, Slopka, Prvá alej, Potoky, Lúky, Briežky, Pri Vrbine, Dolný priehon, Zalaminy, Káčer, Starky, Rankovské, Moravcová, Malé Hruštie

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 16 z 17

Niže hradskej, Labašky, Vypálenice, Aleja, Horný Kýreš, Osičie, Obecná, Selec, Hon zaslúžilcov, Hlinky, Mesač, Veľké Hruštie, Druhé siatiny, Konopnice, Diely nad cestou, Vrch Bakov, Vrch Dojka, Rybník, Doliny, Mikušová, Nad blesovskou cestou, Pri svätom Jáne, Lány, Veľké Cery, Žriebiky, Bodorky, Nad jarkom do blesovskej cesty, Koncové, Šandorovská, Horné lúky, Chrček, Nad cestou, Žľaby, Záhradský diel, Vrch Zagárd, Za pajtou, Moravčíkov, Sekaniny, Vinohrady, Vinohrady, Pasienky, Medzi jarkami, Medzi cestami, Prostredné, Oltvane, Od nemčickej cesty, Horné Záhumnie, Pri barine, Rybníčky pri Rúbani, Lúky pod Stráňami, Od obsolovského, Štálové, Kráľova, Dolné a Horné mäkkýše, Diely, Lakeť, Súteska, Za záhradami, Kulifajky, Nad dielnym hájom

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 17 z 17

Horné vinohrady, Chotárne, Cabaj, Gralina, Veľký kút, Nad rúbanicou, Pod Červenicou, Pri pieskovej jame, Dlžiny, Pri studničke, Kyslá voda, Sekanice, Pod Zbychovom, Choseň, Kapustnice, Niže blesovskej cesty, Klčovina, Buková hora, Priedoliny, Berková, Záhumnie, Dolné rybníky, Ležište, Dolné záhumnie, Dolina, Horné lúky, Kamenica, Dubník pri kríži, Hlboká dolina, Stráňa, Pod Rapatou, Chomoty, Pod Uridanským hájom, Stará hora, Viecha, Malá vápená, Pod zelienky, Borinky pri Jedline, Záhumny, Uhlisko

Podobné, Nitrianska pahorkatina:

3945x turistika, 3476x miesto, 161x orientačný bod, 68x turistické informácie, 53x strom, 38x poľovnícky posed, 31x chranený strom, 25x prístrešok, altánok, 22x vodárenská veža, 14x komín, 13x orientačná mapa, 11x ohnisko, 10x studňa, 9x miesto na piknik, 7x atrakcia, 5x ZOO, 2x väznica
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Nitrianska pahorkatina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://nitrianska-pahorkatina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.