Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Nitrianska pahorkatina » turistika » miesto

Miesto, Nitrianska pahorkatina

Miesto v Nitrianska pahorkatina

V Nitrianska pahorkatina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 1 z 17

Suché lúky, Malé Chlievany, Dolné záhumnie, Nad maštaľou, Horná Malanta, Medzi cestami, Nemcov járok, Nad pažiťou, Tŕnie, Medzi vodami, Súhrada, Dlhé diely, Pod vodojemom, Stráň, Radiša, Pod skalou, Mlynský Sek, Kostolný Sek, Stočky, Dolný Vinodol, Dolnopetecká hora, Horné pole, Drevenica, Hlavinka, Kračiny, Brehy, Nábrežné, Šindolka, Dolné pasienky, Riegler, Kriačiny, Dyčianska dolina, Konopnice, Na kobelu, Starý háj, Pod Tomanovou, Pustý Chotár, Bodorky, Veľký močiar, Bednárová, Podlakša, Pod laz, Kňažské, Nová Chrenová, Horné Sľažany, Lúky, Mikov dvor, Mladý háj, Štitare, Dolné pole, Záhumnice, Za kostolom, Majerské, Viesky, Paseky, Kráčiny, Za humnami, Pasienky, Sadová, Nová Hora

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 2 z 17

Záhumenské, Podbočie, Šariny, Dušnok, Malá Kesa, Pod mlynom, Panský hon, Trúba, Titváň, Longoš, Pereš, Konopnice, Výšovec, Opatovská pusta, Horné záhumenice, Čakýň, Citrová osada, Horné Funduše, Pod záhradami, Od paňanského chotára po vinohrady, Suľany, Popelová, Malý Stračovec, Za vodou, Horné lúky, Dolné mlynce, Nad mlynom, Niže dediny, Vyše dediny, sv. Vavrinec, Dolinky, Lazy, Prielohy, Taráň, Hájik, Mladiny, Pod krížom, Kapustnice, Záhumenice, Betlehem, Česnek, Kochnáč, Pleištek, Pod starými vinohradmi, Drnda, Bačovňa, Orciny hon, Horná pažiť, Pasienok, Mezník, Komárovské od hulského, Pažiť, Vinohrady, Horné lúky, Káčere, Špice, Druhé hony, Pri cintoríne, Predné lúky, Hrádze

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 3 z 17

Novosady, Za mlynom, Za hostincom, Kostolné, Zemianske vinohrady, Záhumnie, Belesové lúky, Ploštiny, Machnáč, Za Belané humny, Za humnami od Jeleňovej, Lazy, Kajsanské lúky, Hladomer, Hore Čapášom, Za cintorínom, Pri vode, Horné lázky, U kopca za Brehy, Lúky, Doliny, Doliny, Horné záhumnie, Kľačany, Horné zahumnie, Konopnice, Pri kríži, Lúčky, Pod lipami, Betlehem, Pánska tabla, Kopanice, Záhumnie do Habrovej, Rybník, Pod hôrkou, Horné záhumnie, Chrenovec, Izát, Mlakyty, Karlov dvor, Hlavinka, Jacovské, Záhumnie, Vinice, Močiar, Rybníky, Pod Hliníkom, Spodné pole, Sliezska osada, Prameň, Pred riekou, Nové mlyny, Bažantinca, Kopanica nad mlynom, Mondoky, Rúbanina, Pod hájom, Vinohrad, Záhumeničky, Bojnianka

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 4 z 17

Pod vinohradmi medzi dvoma cestami, Dolné lúky, Celé, Záhumenice, Medzi doliny, Dolné lúky, Malá Lahňa, Dvor Lahne, Radošinka, Panský les a pasienok, Langovské, Tulát, Malá sihoť, Pasienky, Dolné pole, Korytá, Mrazný vrch, Pod orešinou, Pánske table, Od čechynského chotára, Bošianske, Suché lúky, Repný breh, Sihoť, Bačochrast, Pod hlbokou cestou, Jurský dvor, Vonkajší chotár, Lukov dvor, Nad družstvom, Dolina, Za tehelňou, Pod uhliskom, Pred čiernou vodou, Lúka na beregu, Stará hora, Farský les, Veternáky, Šírava, Bedenové, Smrečina, Balážové doliny, Lazy, Močiare, Breziny, Rakytová, Békeše, Záhumnie, Staré konopnice, Ladické Stanovisko, Priehon, Pod zámok a Vaškopáč, Kučiny, Pod zámok a Vaškopač, Ríčaviny,Ostrý vrch a Pastierska studňa, Nové Triby, Prieložky, Hrabovce, Pod Tordovým, Pri chotári

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 5 z 17

Pod cerinou, Veľká hora, Nad Konopnicou, Ceriny, Šinko, Kočovnice, Terkelové, Konopnica, Dubový hon, Sihoť a Seč, Žužlatiny, Za vilou, Pod starým hájom, Hlava, Konča malej lúky, Dolné Záhumnie, Ráztoky, Nutra, Horné Záhumnie, Veľké cimene, Nad lužkom, Borina, Cibislávek, Podlužie, Duboše, Pri chrenovej ceste, Rakoťáš, Lúky od Bielic, Zrkadlo, Vrchy, Kotrdále, Opatové, Starý háj, Pod majerom, Za chmelnicou, Nad Vodou, Mladé háje, Malé cimene, Nižné, Za vinicami nad Chrastočkou, Nad lúkami, Vinohrad, Nad mladým hájom, Osičie, Do pruskej doliny, Nad Brezinou, Chríby, Pri jarmočnisku, Nad borinou, Tŕstie, Fančovka, Prostredné, Priehradné, Nad krovím, Dlhé kopanice, Cez pole, Horné lúky, Potôčky, Nad tehelňou, Horenčie

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 6 z 17

Cimbal, Beňačkova, Jablonka, Pod Domovinou, Rybničky, Medzi bory, Nad Potočky, Vyšné, Pri studienke, Dub, Domovina, Nižný diel, Lúky pri železnici, Pliešek, Smolný kút, Dolná Malanta, Za kaštielom, Žužlatiny a Zadky, Medzi cestami, Za vodou, Sihoť, Nad mašinou, Jutrá, Nemečky, Veľké pažite, Studienky, Pod mestom, Novosady, Kopanica, Pod vinohradmi, Mulištie, Hoferské role, Dráhy, Štrkovaté a Horné dlhé, Na kraji hája, Medzi jarkami, Kotrdale, Priehon, Dubie, Pod lieštinou, Pažitné, Riedky háj, Za starým hájom, Stará hora, Starý majer, Pri studničke, Za záhumenice, Predné Bráždené, Ravasník, Vinohrady nad Váhom, Za mlynom, Želiarske, Dielce, Záhumenice, Kozárka, Kaluža, Dlhé diely, Kopanice, Podháj, Rybník

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 7 z 17

Na doline od radošinského chotára, Dolné vrchy, Hošták, Pačurová, Konopnice, Malé pažite, Za Bebravou, Vyšné Kopaničky, Dolný háj, Dubník, Babica, Muchov klin, Od silského, Cerovina, Striebornica, Krídlatá, Dolina, Horné dlhé, Tormáš, Nová hora, Za jarkom, Háj, Vrch Černo, Horné Lúky, Višničky, Sekerky-Roviny, Veľký háj, Široké Seče, Borie, Sekaniny, Pánske tably, Dolné lúky medzi Nitrou, Na kraj hája, Pálacké diely - Tulavý, Kamenice, Pod vinohradmi, Slivnica, Horné medze, Bukovina, Lieština, Pod hájom, Pod priekopou, Tŕnie, Do jarkov, Pred Hlboc, Pod zámkom, Za jazerskými humnami, Klače, Kostolné role, Stránka, Staré vinohrady, Bukovina stráň, Na medziach, Nad hlbokým jarkom, Pánske table, Nová hora viníc, Za Laskom, V lazoch na cestu, Brezina, Lazárky

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 8 z 17

Nad Majtanovu, Rybník, Maňov vŕšok, Pod Tulavy, Hontová, Háje, Osičie, Lazy, Kopanice, Hlboc, Pod babkou, Stanovištia, Pod katovým kruhom, Topole, Dolinky, Nad lúčkami, Žure, Stráne, Horné lúky, Piesky, Pri kríži, Za záhradami, Beňovská, Hore brehom, Kračiny a kliny, Dolné Brody, Veľké vinice, Nákle, Pod Vaníkovou, Lúky pod hájom, Pri kostole a Prosninská Záhumenice, Pánske hory, Malá Vajka, Brestovňa, Jamy, Pod Jamy, Prieloh, Doliny pod pažiťami, Pri hosťovskom chotári, Kutina, Repniská, Malý Pereš, Dlhé hony, Široké, Za vrchom, Pasienok, Trstie, Kút, Vagadoš, Na pieskoch, Prostredné lúky, Harajky, Repíková, Pod Košútom, Vyše mlyna, Agátina, Tekeneš, Michalová, Stará hora, Horné lúky

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 9 z 17

Vinohrady, Pláne, Koziarka, Zápotočie, Horné pole, Horné Brody, Chlapov jarok, Lužný lesík, Dráhy, Šiškovec, Cankertovica, Kopanice, Polánky, Komnianske lúky, Nad mlynom, Brehy, Veľké diely, Vajtohy, Malý Pereš, Lánice, Horné kraje, Dolný háj, Dolinky, Vinohrady, Široké, Štvrte, Pod Livinkou, Durešt, Pri mlyne, Vyše hradskej, Nad Brodami, Krivé diely, Pri mlyne, Kucina, Urbárske lúky, Pátriková, Karačka, Pažite, Šalgovské, Cvik, Široké, Horný háj, Emod pusta, Čakaj, Staré vinohrady, Dolné lúky, Sek pri ovčinci, Ladová, Cabajské, Luh-Pasienky, Holý Vrch, V Suchom, Výmenky, Podchočie horné, Dýč, Breziny, Kačerica, Podhájske, Za vinohradmi, Veľký Pereš

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 10 z 17

Sklad, Komnianske, Výčapské spoločné pasienky, Díče, Na kútoch, Rybársky kút, Viničné, Trsteníky, Dolné lúky, Lohovické bôre, Farské, Sekanice, Terasy, Pod sígeldom, Podlakša pusta, Vereš, Solce, Valentova, Veľké role v doline, Prostredný táľ, Klčoviny, Carovina, Konopnice, Vyšné chodníky, Segild, Milotina, Pri smutnej vŕbe, Vízel, Vrchy, Chrastie, Diely dole, Kynožie, Pod hrabinou, Pod Cárom, Kapustnice, Pod mladý háj, Kúty, Rúbanice, Homár, Pri turny, Mladý háj, Bučovské, Stepnice, Certolie, Za záhradami, Galagoš, Róna, Nižné kúty, Za kostolom, Predné diely, Závadka, Pánske, Záhumenice, Vinohrady, Pod lazné bôre, Durovo, Rybníky, Kračiny, Kvokačka, Siladová

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 11 z 17

Luh-Vinice, Vereš, Zlatárky, Záviničie, Stráne, Dingová, Vajdová, Pri plánkach, Podolky za krížom, Pod Kbelec, Záhumnie, Od tekolďanského potoka, Vinohrádky, Medzi cesty, Strakovská, Močiare, Závozie, Za horou, Lúky, Široke seče, Kríže, Škrabáky, Klčovnice, Oblahlé, Kakše, Za Pontešom, Pasinki-Rubanice, Za z hradami, Siroká, Za traťou Ceterty, Kičír, Pri Štepnice, Brodky, Pod hôrky, Homoly, Urbár, Novosadky, Za riekou, Čelovo, Lučište, Soľce-Brezovica, Lúky, Okolo Hradišťa, Medzi potôčkami, Piesky, Roviny, Farárov háj, Podbrežie, Ploštiny, Starý háj, Nad Borinami, Nivy, Chmelnice, Farská roľa, Dlhé, Pri kríži, Dolné diely, Dolný lapoš, Lohovníky, Horná strana

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 12 z 17

Panský hon, Bukovinky, Tehelňa, Staré vinohrady, Horné lúky, Bagolade, Lány, Berinová, Boky, Kosiarky, Fabianova, Brestovník, Podborovské, Pri dube, Čertolie, Nad dedinou, Somance, Brezovica, Pri dube, Podlúčie, Dolinky, Tehelňa, Teleky, Dolný jaseň, Horné lúky, Pri hruške, Závadka a horné lúky, Starý háj, Vyšovec, Pri Vereši, Nad cestou, Bubneje dolina, Výčapy-Opatovce, Prostredný uh, Panské lúky, Hrabiny, Klčoviny a Seče, Hradište, Čierne zeme, Rubanice, Babinec, Viničie, Ihličie, Prielazec, Pod vinicami, Briežky, Zálučie, Borovské, Jazerná hrádza, Lipie a Nivy, Sakmár, Horný jaseň, Hrušková, Haláčovka, Podbreziny a Dolné lúky, Dolné lúky, Riedky vrch, Podvŕšie, Krtovská, Brehy Dolný Kýreš

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 13 z 17

Vysoká, Rúbanisko pri Bábe, Zadné hony, Rapata, Dúbravy, Valachová kopanica, Vŕbovec, Za bôrím, Farské role, Vŕšek, Panské medzi vodami, Pálkové bóry, Kopáčovský močiar, Horné lúky, Gašparová, Boky, Pod sládečkovou cestou, Beňová, Lúčka, Gajba - Lúky pri cintoríne, Osikový háj, Krátke, Urbárske pasienky, Uhorské, Nad kolárovskými, Piesočnica, Vyše dediny, Pri objekte, Rúbaňa, Chmeľnica, Predná hora, Dlhé, Pri remízke, Podpieštie, Hrabina, Druhé siatiny, Výbeh, Dolná Drevenica, Zálošnica, Martinovec, Zeleninová záhrada, Za vinicami, Hôrka, Bábske rúbanisko, Pri vŕbe, Zábralie, Dolné pole, Vinohrady, Prvé siatiny, Druhé hony, Háj, Gociba - Medzi hájom, Dolná Brezina, Na vrchách, Haluzie, Molovenec-Bôre, Sihoť, Lackov Majer, Panské, Lány

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 14 z 17

Malý vrch, Malý Kalvaš, Pod močenskou cestou, Boriny, Za Poliakom, Hôrky, Vinohrady, Veľká štvrť, Konopniská, Medzi valmi, Urbár, Piesková baňa, Záhumnie, Vyše ripňanskej cesty, Dlhé hony, Za vrškom, Vinohrady, Kopanica, Chmelnica pri dube, Zelený údol, Bariny, Zagárd, Priečna, Pri nitrianskej ceste, Črepiny, Vrbiny, Zadná hora, Macaňovská, Horná Brezina, Hrušov, Horný priehon, Vrankova, Rybník, Kuťolov, Vinohrady, Pri kaštieli, Pri brehoch, Syslačie vŕšky, Lúky, Dudok, Borina, Bakov Vrch, Dubina, Jamy, Štoliny, Hradenica, Veľký komasát, Chudá chrasť, Vyškovec, Mikušová, Za Prednou horou, Malé Hruštie, Moravcová, Medzi vodami, Starky, Pod Chrenovským, Labašky, Žriebiky, Lúky, Záhradský diel

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 15 z 17

Nad jarkom do blesovskej cesty, Pri Vrbine, Obecná, Taricová, Lesy, Potoky, Pod Rybníkom, Pruské, Doliny, Dolný priehon, Pod cestou, Lazy, Drevenica a Hrabina, Červený vrch, Veľké Cery, Na konci fundušov, Dolné lúky, Na dvorskom, Kapustnice, Ploštiny, Slopka, Pri breste a za brestom, Rajniakova, Pod kytu, Krátke lúky, Druhá alej, Kráľovica, Vypálenice, Zalaminy, Bodorka, Niže hradskej, Zálužie, Aleja, Pri breste, Rybník, Osičie, Teľací kruh, Peškodár, Mokré rajce, Kálniky, Horné lúky, Lány, Druhá dolina, Druhé siatiny, Horný Kýreš, Nad blesovskou cestou, Humajová, Záhumenice, Zvonivé, Pri svätoplukovej ceste, Lúky, Bartašovské, Rankovské, Vrch Zagárd, Konopnice, Cabaj, Na Bagári a na Čingove, Pri Bagári, Pod Driňovou dolinou, Údolné lúky

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 16 z 17

Rybník, Diely nad cestou, Širočina, Lipov Brod, Horný vrch, Pod cermi, Vrch Bakov, Mesač, Niže hradskej od obdokovského, Horné lúky, Do Vaňovca, Chrček, Vysoký háj, Hlinky, Šandorovská, Veľké Hruštie, Podháj, Nad cestou, Vrch Dojka, Briežky, Za pajtou, Bodorky, Tŕniny, Vrata, Vrbina, Vyše hradskej, Pri svätom Jáne, Tretie siatiny, Pri svätoplukovskej ceste, Selec, Plieška, Pusté vinohrady, Prvá alej, Žľaby, Hon zaslúžilcov, Káčer, Koncové, Dlžiny, Štvrte na chotári, Buková hora, Nad rúbanicou, Panský háj, Pod martinovským chotárom, Pasienky, Rybníčky pri Rúbani, Habrovíky, Pod vinicami, Sekaniny, Súteska, Ležište, Berková, Lakeť, Od nemčickej cesty, Stráne, Horné vinohrady, Kukučka, Záhumny, Dolné rybníky, Nad dielnym hájom, Viecha

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 17 z 17

Chotárne, Za záhradami, Štálové, Kulifajky, Dolné Krúžky, Pod Zbychovom, Centárovská, Klčovina, Čerešniská, Suché potoky, Gazdovský visolán, Mlynce, Choseň, Veľký kút, Škôlka, Vinohrádky, Arbalovec, Diely, Závodie a Nad lazmi, Panské, Stredný hon, Pri cintoríne, Ondrejovské, Lazy, Uridanský háj, Mladý háj, Vinohrady, Pri barine, Niže blesovskej cesty, Uhlisko, Horné Záhumnie, Nad chodníkmi, Nad lúkami, Dolné záhumnie, Gralina, Pod zelienky, Horné mlynce, Pod vinohradmi, Horné lúky, Cabaj

Podobné, Nitrianska pahorkatina:

4009x turistika, 3496x miesto, 186x orientačný bod, 73x turistické informácie, 54x strom, 41x poľovnícky posed, 31x chranený strom, 29x prístrešok, altánok, 22x vodárenská veža, 15x orientačná mapa, 14x komín, 13x ohnisko, 10x miesto na piknik, 10x studňa, 8x atrakcia, 5x ZOO, 2x väznica
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Nitrianska pahorkatina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://nitrianska-pahorkatina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.