Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Nitrianska pahorkatina » turistika » miesto

Miesto, Nitrianska pahorkatina

Miesto v Nitrianska pahorkatina

V Nitrianska pahorkatina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 1 z 17

Suché lúky, Nad maštaľou, Malé Chlievany, Dolné záhumnie, Medzi cestami, Horná Malanta, Medzi vodami, Nemcov járok, Tŕnie, Nad pažiťou, Dlhé diely, Súhrada, Pod vodojemom, Stráň, Radiša, Hlavinka, Pod skalou, Mlynský Sek, Stočky, Kostolný Sek, Dolnopetecká hora, Horné Sľažany, Horné pole, Kračiny, Drevenica, Pustý Chotár, Dolné pasienky, Šindolka, Riegler, Nábrežné, Majerské, Kriačiny, Konopnice, Dyčianska dolina, Bednárová, Bodorky, Kňažské, Veľký močiar, Starý háj, Na kobelu, Pod laz, Podlakša, Dolinky, Pod Tomanovou, Nová Chrenová, Dolný Vinodol, Mladý háj, Lúky, Dolné pole, Štitare, Za kostolom, Nad mlynom, Záhumnice, Viesky, Paseky, Brehy, Kráčiny, Nová Hora, Záhumenské, Pasienky

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 2 z 17

Za humnami, Sadová, Trúba, Výšovec, Podbočie, Šariny, Dušnok, Konopnice, Pereš, Panský hon, Longoš, Titváň, Pod mlynom, Pod záhradami, Horné Funduše, Opatovská pusta, Citrová osada, Mikov dvor, Horné záhumenice, Čakýň, Za vodou, Popelová, Od paňanského chotára po vinohrady, Dolné mlynce, Káčere, Suľany, Horné lúky, Lazy, Prielohy, Taráň, Niže dediny, sv. Vavrinec, Vyše dediny, Malá Kesa, Mladiny, Hájik, Pod krížom, Orciny hon, Pod starými vinohradmi, Bačovňa, Kochnáč, Betlehem, Horná pažiť, Záhumenice, Drnda, Pleištek, Kapustnice, Česnek, Pažiť, Špice, Komárovské od hulského, Horné lúky, Vinohrady, Pasienok, Mezník, Lazy, Predné lúky, Za humnami od Jeleňovej, Za hostincom, Hrádze

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 3 z 17

Machnáč, Druhé hony, Novosady, Ploštiny, Zemianske vinohrady, Za Belané humny, Belesové lúky, Kostolné, Pri cintoríne, Záhumnie, Za mlynom, Pri vode, Doliny, Za cintorínom, Hore Čapášom, U kopca za Brehy, Kajsanské lúky, Lúky, Horné lázky, Hladomer, Betlehem, Pod lipami, Záhumnie do Habrovej, Horné zahumnie, Kľačany, Doliny, Pri kríži, Konopnice, Lúčky, Kopanice, Pánska tabla, Horné záhumnie, Chrenovec, Rybník, Pod hôrkou, Jacovské, Karlov dvor, Hlavinka, Izát, Horné záhumnie, Mlakyty, Močiar, Vinice, Záhumnie, Sliezska osada, Prameň, Spodné pole, Rybníky, Pod Hliníkom, Bažantinca, Mondoky, Kopanica nad mlynom, Rúbanina, Nové mlyny, Vinohrad, Pod hájom, Pred riekou, Bojnianka, Záhumeničky, Pod vinohradmi medzi dvoma cestami

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 4 z 17

Dolné lúky, Celé, Záhumenice, Medzi doliny, Dvor Lahne, Malá Lahňa, Dolné lúky, Radošinka, Panský les a pasienok, Pánske table, Langovské, Tulát, Malá sihoť, Pasienky, Dolné pole, Korytá, Mrazný vrch, Pod orešinou, Od čechynského chotára, Suché lúky, Repný breh, Bošianske, Bačochrast, Sihoť, Pod hlbokou cestou, Dolina, Lukov dvor, Vonkajší chotár, Nad družstvom, Jurský dvor, Za tehelňou, Pod uhliskom, Pred čiernou vodou, Stará hora, Lúka na beregu, Farský les, Smrečina, Močiare, Záhumnie, Balážové doliny, Békeše, Lazy, Pod zámok a Vaškopač, Breziny, Pod zámok a Vaškopáč, Veternáky, Prieložky, Bedenové, Ríčaviny,Ostrý vrch a Pastierska studňa, Nové Triby, Ladické Stanovisko, Rakytová, Kučiny, Šírava, Staré konopnice, Priehon, Veľká hora, Hrabovce, Kočovnice, Dubový hon

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 5 z 17

Terkelové, Šinko, Nad Konopnicou, Konopnica, Pri chotári, Pod cerinou, Pod Tordovým, Ceriny, Vinohrad, Pod majerom, Veľké cimene, Rakoťáš, Nad Potočky, Pri chrenovej ceste, Prostredné, Horné lúky, Lúky pri železnici, Nad Vodou, Osičie, Za vodou, Zrkadlo, Chríby, Nutra, Horenčie, Žužlatiny a Zadky, Nad Brezinou, Pri studienke, Za chmelnicou, Nad tehelňou, Pod starým hájom, Nižné, Beňačkova, Podlužie, Medzi bory, Nižný diel, Vyšné, Nad borinou, Ráztoky, Hlava, Nad mladým hájom, Pod Domovinou, Fančovka, Nad krovím, Jablonka, Sihoť a Seč, Borina, Dolné Záhumnie, Cibislávek, Konča malej lúky, Žužlatiny, Dolná Malanta, Vrchy, Rybničky, Priehradné, Lúky od Bielic, Za kaštielom, Pliešek, Cimbal, Kotrdále, Pri jarmočnisku

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 6 z 17

Nad lužkom, Duboše, Za vilou, Potôčky, Dub, Medzi cestami, Starý háj, Za vinicami nad Chrastočkou, Opatové, Horné Záhumnie, Malé cimene, Nad lúkami, Cez pole, Mladé háje, Dlhé kopanice, Smolný kút, Tŕstie, Do pruskej doliny, Domovina, Cerovina, Mulištie, Dubie, Želiarske, Na doline od radošinského chotára, Dielce, Stará hora, Veľké pažite, Pačurová, Ravasník, Háj, Veľký háj, Medzi jarkami, Kopanice, Sihoť, Za mlynom, Nemečky, Dlhé diely, Za jarkom, Rybník, Za záhumenice, Krídlatá, Hoferské role, Široké Seče, Tormáš, Vyšné Kopaničky, Nová hora, Záhumenice, Dolné lúky medzi Nitrou, Dolný háj, Kozárka, Sekerky-Roviny, Pánske tably, Pažitné, Pri studničke, Malé pažite, Horné Lúky, Pod mestom, Kamenice, Za Bebravou, Podháj

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 7 z 17

Starý majer, Štrkovaté a Horné dlhé, Borie, Horné dlhé, Konopnice, Dráhy, Na kraji hája, Novosady, Višničky, Dubník, Studienky, Za starým hájom, Kaluža, Na kraj hája, Pálacké diely - Tulavý, Pod vinohradmi, Od silského, Pod lieštinou, Nad mašinou, Striebornica, Kotrdale, Kopanica, Dolné vrchy, Predné Bráždené, Vrch Černo, Riedky háj, Hošták, Priehon, Sekaniny, Dolina, Vinohrady nad Váhom, Muchov klin, Babica, Jutrá, Pod vinohradmi, Malá Vajka, Lazy, Pánske hory, Žure, Jamy, Bukovina stráň, Prieloh, Stráne, Dolinky, Maňov vŕšok, Tŕnie, Horné medze, Pri hosťovskom chotári, Nad Majtanovu, Hlboc, Kračiny a kliny, Pod priekopou, Pod babkou, Pod Jamy, Do jarkov, Brezina, Kopanice, Pri kríži, Na medziach, Za záhradami

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 8 z 17

Hontová, Pod hájom, Nad hlbokým jarkom, Lazárky, Brestovňa, Piesky, Kostolné role, Stanovištia, Lieština, Slivnica, Horné lúky, Pod zámkom, Rybník, Nákle, V lazoch na cestu, Nad lúčkami, Pod katovým kruhom, Doliny pod pažiťami, Pod Tulavy, Pred Hlboc, Pánske table, Stránka, Za Laskom, Pod Vaníkovou, Kutina, Klače, Za jazerskými humnami, Topole, Pri kostole a Prosninská Záhumenice, Veľké vinice, Beňovská, Lúky pod hájom, Hore brehom, Bukovina, Dolné Brody, Osičie, Nová hora viníc, Staré vinohrady, Háje, Za vrchom, Lánice, Na pieskoch, Pod Livinkou, Repniská, Vyše mlyna, Prostredné lúky, Štvrte, Vajtohy, Koziarka, Široké, Pláne, Nad Brodami, Agátina, Dlhé hony, Komnianske lúky, Harajky, Šiškovec, Kopanice, Malý Pereš, Kút

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 9 z 17

Dolinky, Brehy, Pri mlyne, Malý Pereš, Horné kraje, Krivé diely, Dráhy, Horné Brody, Durešt, Michalová, Pri mlyne, Repíková, Horné pole, Veľké diely, Vyše hradskej, Vagadoš, Lužný lesík, Zápotočie, Cankertovica, Vinohrady, Široké, Pasienok, Tekeneš, Pod Košútom, Dolný háj, Horné lúky, Chlapov jarok, Trstie, Polánky, Vinohrady, Nad mlynom, Stará hora, Široké, Dolné lúky, Výmenky, Podchočie horné, Díče, Podhájske, Za vinohradmi, Pátriková, Cabajské, Cvik, Horný háj, Emod pusta, Kucina, Dýč, Staré vinohrady, Luh-Pasienky, Viničné, Urbárske lúky, Karačka, Na kútoch, Veľký Pereš, Rybársky kút, V Suchom, Čakaj, Ladová, Kačerica, Komnianske, Sek pri ovčinci

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 10 z 17

Šalgovské, Holý Vrch, Výčapské spoločné pasienky, Pažite, Sklad, Breziny, Prostredný táľ, Homoly, Lohovické bôre, Rúbanice, Kríže, Záhumnie, Za Pontešom, Závadka, Kynožie, Kvokačka, Vinohrady, Kračiny, Vízel, Záviničie, Segild, Podlakša pusta, Klčovnice, Pod lazné bôre, Dingová, Podolky za krížom, Urbár, Lúky, Klčoviny, Homár, Predné diely, Pánske, Závozie, Kakše, Vereš, Stepnice, Pod sígeldom, Oblahlé, Bučovské, Valentova, Za horou, Rybníky, Medzi cesty, Solce, Strakovská, Durovo, Terasy, Nižné kúty, Široke seče, Siladová, Kapustnice, Diely dole, Galagoš, Trsteníky, Pod Kbelec, Novosadky, Za z hradami, Sekanice, Za riekou, Pod hrabinou

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 11 z 17

Mladý háj, Dolné lúky, Zlatárky, Stráne, Vajdová, Záhumenice, Pod hôrky, Škrabáky, Pri Štepnice, Čelovo, Milotina, Pod mladý háj, Vereš, Za kostolom, Pri turny, Veľké role v doline, Pri plánkach, Močiare, Farské, Za traťou Ceterty, Pasinki-Rubanice, Certolie, Pod Cárom, Chrastie, Od tekolďanského potoka, Kičír, Siroká, Róna, Vyšné chodníky, Za záhradami, Vrchy, Brodky, Konopnice, Luh-Vinice, Vinohrádky, Carovina, Pri smutnej vŕbe, Kúty, Vyšovec, Brezovica, Roviny, Prostredný uh, Boky, Pri hruške, Dolinky, Okolo Hradišťa, Horný jaseň, Lohovníky, Farárov háj, Dlhé, Podborovské, Fabianova, Hrabiny, Nad Borinami, Dolné diely, Hradište, Pri dube, Briežky, Ihličie, Somance

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 12 z 17

Dolný jaseň, Berinová, Lipie a Nivy, Klčoviny a Seče, Starý háj, Hrušková, Horné lúky, Medzi potôčkami, Pri dube, Podbrežie, Pod vinicami, Bagolade, Nivy, Staré vinohrady, Zálučie, Podlúčie, Pri Vereši, Babinec, Pri kríži, Čertolie, Rubanice, Lučište, Viničie, Kosiarky, Borovské, Sakmár, Teleky, Nad dedinou, Výčapy-Opatovce, Jazerná hrádza, Starý háj, Prielazec, Horná strana, Závadka a horné lúky, Čierne zeme, Brestovník, Ploštiny, Nad cestou, Tehelňa, Bukovinky, Bubneje dolina, Panské lúky, Soľce-Brezovica, Farská roľa, Tehelňa, Lány, Horné lúky, Chmelnice, Dolný lapoš, Panský hon, Piesky, Lúky, Zábralie, Predná hora, Vinohrady, Črepiny, Lackov Majer, Hôrky, Jamy, Vrankova

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 13 z 17

Podvŕšie, Pod močenskou cestou, Vinohrady, Štoliny, Urbár, Brehy Dolný Kýreš, Vyškovec, Vyše dediny, Haluzie, Sihoť, Kopáčovský močiar, Osikový háj, Krtovská, Chmeľnica, Vinohrady, Veľký komasát, Malý Kalvaš, Vinohrady, Výbeh, Na vrchách, Vŕšek, Pri remízke, Prvé siatiny, Dolná Brezina, Horná Brezina, Nad kolárovskými, Horné lúky, Bábske rúbanisko, Pálkové bóry, Pri brehoch, Podbreziny a Dolné lúky, Dudok, Podpieštie, Krátke, Piesková baňa, Dúbravy, Haláčovka, Bakov Vrch, Dolná Drevenica, Rybník, Zeleninová záhrada, Dlhé hony, Boriny, Lány, Rúbanisko pri Bábe, Záhumnie, Hrabina, Panské, Vrbiny, Zadná hora, Dolné pole, Kopanica, Pri nitrianskej ceste, Pri vŕbe, Rapata, Hradenica, Macaňovská, Dubina, Pod sládečkovou cestou, Lúky

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 14 z 17

Hrušov, Zadné hony, Chmelnica pri dube, Syslačie vŕšky, Druhé hony, Gajba - Lúky pri cintoríne, Boky, Za vinicami, Za Poliakom, Háj, Pri objekte, Horný priehon, Chudá chrasť, Malý vrch, Pri kaštieli, Rúbaňa, Uhorské, Farské role, Molovenec-Bôre, Valachová kopanica, Druhé siatiny, Martinovec, Priečna, Dlhé, Za vrškom, Kuťolov, Hôrka, Zálošnica, Zagárd, Riedky vrch, Panské medzi vodami, Konopniská, Vyše ripňanskej cesty, Beňová, Vysoká, Medzi valmi, Piesočnica, Vŕbovec, Borina, Gociba - Medzi hájom, Veľká štvrť, Lúčka, Zelený údol, Bariny, Za bôrím, Urbárske pasienky, Gašparová, Dolné lúky, Hon zaslúžilcov, Vrch Zagárd, Koncové, Medzi vodami, Drevenica a Hrabina, Šandorovská, Horný Kýreš, Chrček, Pri svätoplukovskej ceste, Kráľovica, Pri breste, Mesač

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 15 z 17

Žriebiky, Dolný priehon, Vrch Dojka, Kapustnice, Diely nad cestou, Krátke lúky, Peškodár, Pusté vinohrady, Plieška, Lipov Brod, Horné lúky, Mikušová, Rybník, Žľaby, Vrata, Bodorky, Rybník, Briežky, Teľací kruh, Červený vrch, Pri svätoplukovej ceste, Slopka, Lány, Vysoký háj, Ploštiny, Nad jarkom do blesovskej cesty, Rajniakova, Tŕniny, Záhumenice, Veľké Hruštie, Bodorka, Druhá dolina, Vypálenice, Pod Chrenovským, Vrch Bakov, Aleja, Humajová, Moravcová, Na Bagári a na Čingove, Pri Vrbine, Mokré rajce, Pod kytu, Do Vaňovca, Nad cestou, Podháj, Za pajtou, Potoky, Cabaj, Káčer, Lesy, Za Prednou horou, Širočina, Bartašovské, Na dvorskom, Lazy, Dolné lúky, Pod Rybníkom, Pod cestou, Horné lúky, Pod cermi

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 16 z 17

Pruské, Doliny, Rankovské, Pri Bagári, Zalaminy, Osičie, Druhé siatiny, Starky, Obecná, Záhradský diel, Prvá alej, Zvonivé, Malé Hruštie, Nad blesovskou cestou, Niže hradskej od obdokovského, Labašky, Zálužie, Horný vrch, Vyše hradskej, Pri svätom Jáne, Údolné lúky, Lúky, Vrbina, Lúky, Pod Driňovou dolinou, Niže hradskej, Tretie siatiny, Konopnice, Druhá alej, Veľké Cery, Selec, Pri breste a za brestom, Na konci fundušov, Hlinky, Taricová, Kálniky, Od paňanského chotára, Uridanský háj, Kukučka, Jarky, Pasienky, Za cintorínom, Dlžiny, Pri cintoríne, Lazy, Panský háj, Pod vinohradmi, Červenica, Medzi jarkami, Vinohrady, Lúky pod Stráňami, Horné mlynce, Niže blesovskej cesty, Pod Rapatou, Sekaniny, Medzi cestami, Noviny, Kopanice, Pod Červenicou, Gralina

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 17 z 17

Borinky pri Jedline, Pri barine, Dolné záhumnie, Dlžiny, Dlhá hôrka, Prostredné, Chomoty, Pri studničke, Cabaj, Od nemčickej cesty, Nad rúbanicou, Veľký kút, Panské, Rybníčky pri Rúbani, Kapustnice, Uhlisko, Kamenica, Chotárne, Na Bagári, Priedoliny, Záhumnie, Nad dielnym hájom, Choseň, Kráľova, Buková hora, Hlboká dolina, Oltvane, Jedlina, Za záhradami, Peškodar, Krátke pod hradskou, Pri pieskovej jame, Čerešniská, Dolné a Horné mäkkýše, Stará hora, Diely pod cestou, Vinohrady, Stráne, Malá vápená, Centárovská

Podobné, Nitrianska pahorkatina:

3951x turistika, 3477x miesto, 162x orientačný bod, 68x turistické informácie, 53x strom, 39x poľovnícky posed, 31x chranený strom, 25x prístrešok, altánok, 22x vodárenská veža, 15x komín, 13x orientačná mapa, 12x ohnisko, 10x miesto na piknik, 10x studňa, 7x atrakcia, 5x ZOO, 2x väznica
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Nitrianska pahorkatina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://nitrianska-pahorkatina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.