Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Nitrianska pahorkatina » turistika » miesto

Miesto, Nitrianska pahorkatina

Miesto v Nitrianska pahorkatina

V Nitrianska pahorkatina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 1 z 17

Suché lúky, Malé Chlievany, Dolné záhumnie, Nad maštaľou, Horná Malanta, Medzi cestami, Tŕnie, Nad pažiťou, Súhrada, Dlhé diely, Nemcov járok, Medzi vodami, Stráň, Pod vodojemom, Radiša, Hlavinka, Mlynský Sek, Pod skalou, Konopnice, Stočky, Kostolný Sek, Horné pole, Horné Sľažany, Dolnopetecká hora, Drevenica, Kračiny, Štitare, Šindolka, Majerské, Nábrežné, Dolné pasienky, Brehy, Kriačiny, Dyčianska dolina, Pod Tomanovou, Starý háj, Veľký močiar, Podlakša, Na kobelu, Kňažské, Dolinky, Bednárová, Bodorky, Pustý Chotár, Pod laz, Nová Chrenová, Dolný Vinodol, Záhumnice, Mikov dvor, Mladý háj, Lúky, Dolné pole, Za kostolom, Viesky, Riegler, Paseky, Záhumenské, Pasienky, Za humnami, Kráčiny

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 2 z 17

Nová Hora, Sadová, Podbočie, Dušnok, Šariny, Pereš, Pod mlynom, Trúba, Panský hon, Longoš, Titváň, Výšovec, Opatovská pusta, Horné záhumenice, Pod záhradami, Za vodou, Horné Funduše, Citrová osada, Dolné mlynce, Popelová, Horné lúky, Od paňanského chotára po vinohrady, Káčere, Suľany, Malý Stračovec, sv. Vavrinec, Vyše dediny, Niže dediny, Prielohy, Malá Kesa, Nad mlynom, Taráň, Lazy, Mladiny, Hájik, Čakýň, Pod krížom, Konopnice, Orciny hon, Pleištek, Pod starými vinohradmi, Horná pažiť, Betlehem, Kapustnice, Bačovňa, Záhumenice, Drnda, Česnek, Kochnáč, Vinohrady, Pasienok, Mezník, Špice, Horné lúky, Komárovské od hulského, Pažiť, Ploštiny, Belesové lúky, Hrádze, Za Belané humny

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 3 z 17

Záhumnie, Machnáč, Druhé hony, Novosady, Predné lúky, Lazy, Za mlynom, Za hostincom, Za humnami od Jeleňovej, Pri cintoríne, Kostolné, Zemianske vinohrady, Doliny, U kopca za Brehy, Za cintorínom, Hore Čapášom, Kajsanské lúky, Hladomer, Horné lázky, Lúky, Pri vode, Lúčky, Kopanice, Kľačany, Záhumnie do Habrovej, Betlehem, Pánska tabla, Doliny, Horné zahumnie, Horné záhumnie, Konopnice, Pri kríži, Pod lipami, Izát, Horné záhumnie, Rybník, Karlov dvor, Pod hôrkou, Chrenovec, Mlakyty, Jacovské, Hlavinka, Vinice, Záhumnie, Močiar, Spodné pole, Rybníky, Pod Hliníkom, Sliezska osada, Prameň, Vinohrad, Nové mlyny, Pred riekou, Bažantinca, Rúbanina, Kopanica nad mlynom, Mondoky, Pod hájom, Pod vinohradmi medzi dvoma cestami, Záhumeničky

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 4 z 17

Bojnianka, Dolné lúky, Celé, Záhumenice, Medzi doliny, Dolné lúky, Malá Lahňa, Dvor Lahne, Radošinka, Panský les a pasienok, Pánske table, Langovské, Tulát, Dolné pole, Pasienky, Malá sihoť, Korytá, Mrazný vrch, Pod orešinou, Od čechynského chotára, Repný breh, Suché lúky, Bošianske, Sihoť, Bačochrast, Pod hlbokou cestou, Nad družstvom, Vonkajší chotár, Dolina, Jurský dvor, Lukov dvor, Pred čiernou vodou, Za tehelňou, Pod uhliskom, Lúka na beregu, Stará hora, Farský les, Lazy, Ríčaviny,Ostrý vrch a Pastierska studňa, Šírava, Pod zámok a Vaškopač, Békeše, Prieložky, Priehon, Balážové doliny, Smrečina, Bedenové, Rakytová, Staré konopnice, Močiare, Kučiny, Breziny, Pod zámok a Vaškopáč, Záhumnie, Nové Triby, Ladické Stanovisko, Veternáky, Pod cerinou, Pri chotári, Nad Konopnicou

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 5 z 17

Pod Tordovým, Dubový hon, Veľká hora, Hrabovce, Konopnica, Šinko, Kočovnice, Terkelové, Ceriny, Vinohrad, Domovina, Nad Potočky, Cez pole, Vrchy, Nad mladým hájom, Duboše, Beňačkova, Dlhé kopanice, Sihoť a Seč, Smolný kút, Dolná Malanta, Za kaštielom, Opatové, Pod majerom, Kotrdále, Za vilou, Horné lúky, Dub, Podlužie, Medzi bory, Hlava, Nad Vodou, Prostredné, Do pruskej doliny, Nad krovím, Pri jarmočnisku, Fančovka, Za vodou, Zrkadlo, Jablonka, Žužlatiny a Zadky, Chríby, Horné Záhumnie, Tŕstie, Mladé háje, Cibislávek, Nad lúkami, Lúky od Bielic, Nad lužkom, Nad Brezinou, Malé cimene, Nad tehelňou, Pod Domovinou, Osičie, Rybničky, Priehradné, Potôčky, Nižný diel, Žužlatiny, Horenčie

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 6 z 17

Za chmelnicou, Vyšné, Veľké cimene, Ráztoky, Nutra, Borina, Pri chrenovej ceste, Dolné Záhumnie, Pliešek, Rakoťáš, Cimbal, Konča malej lúky, Pod starým hájom, Starý háj, Za vinicami nad Chrastočkou, Pri studienke, Lúky pri železnici, Medzi cestami, Nad borinou, Nižné, Hošták, Štrkovaté a Horné dlhé, Na kraj hája, Na kraji hája, Mulištie, Borie, Za záhumenice, Krídlatá, Horné dlhé, Pod mestom, Dolina, Pri studničke, Muchov klin, Kotrdale, Jutrá, Kopanica, Kopanice, Nad mašinou, Dielce, Pod vinohradmi, Vinohrady nad Váhom, Sihoť, Striebornica, Priehon, Cerovina, Tormáš, Riedky háj, Dlhé diely, Konopnice, Kozárka, Hoferské role, Sekaniny, Sekerky-Roviny, Kamenice, Dolný háj, Starý majer, Ravasník, Studienky, Pod vinohradmi, Dubie

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 7 z 17

Za mlynom, Medzi jarkami, Dolné vrchy, Malé pažite, Babica, Dolné lúky medzi Nitrou, Háj, Za Bebravou, Pod lieštinou, Želiarske, Za starým hájom, Na doline od radošinského chotára, Veľký háj, Dubník, Novosady, Višničky, Vrch Černo, Od silského, Záhumenice, Nemečky, Veľké pažite, Predné Bráždené, Dráhy, Kaluža, Stará hora, Nová hora, Široké Seče, Rybník, Pánske tably, Podháj, Vyšné Kopaničky, Pálacké diely - Tulavý, Za jarkom, Pačurová, Horné Lúky, Pažitné, Jamy, V lazoch na cestu, Kutina, Dolné Brody, Veľké vinice, Hore brehom, Horné medze, Za záhradami, Nová hora viníc, Kostolné role, Pod priekopou, Brestovňa, Pod katovým kruhom, Klače, Za Laskom, Brezina, Lazy, Kračiny a kliny, Topole, Pod hájom, Hlboc, Osičie, Stanovištia, Nad hlbokým jarkom

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 8 z 17

Bukovina, Tŕnie, Lúky pod hájom, Doliny pod pažiťami, Pod Jamy, Slivnica, Stránka, Staré vinohrady, Dolinky, Pred Hlboc, Pod Vaníkovou, Horné lúky, Žure, Pri kríži, Pánske hory, Nad lúčkami, Za jazerskými humnami, Pánske table, Maňov vŕšok, Pri hosťovskom chotári, Do jarkov, Pod babkou, Stráne, Pod zámkom, Prieloh, Nákle, Malá Vajka, Háje, Na medziach, Piesky, Pod Tulavy, Lieština, Beňovská, Hontová, Lazárky, Nad Majtanovu, Pri kostole a Prosninská Záhumenice, Kopanice, Bukovina stráň, Rybník, Pri mlyne, Stará hora, Chlapov jarok, Pri mlyne, Malý Pereš, Veľké diely, Pod Košútom, Horné Brody, Durešt, Cankertovica, Pasienok, Polánky, Vinohrady, Dlhé hony, Pod Livinkou, Kopanice, Malý Pereš, Komnianske lúky, Zápotočie, Šiškovec

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 9 z 17

Široké, Na pieskoch, Michalová, Horné lúky, Pláne, Horné pole, Prostredné lúky, Dolný háj, Dráhy, Lužný lesík, Vyše hradskej, Horné kraje, Vajtohy, Kút, Štvrte, Repniská, Široké, Krivé diely, Vinohrady, Vagadoš, Repíková, Lánice, Koziarka, Vyše mlyna, Za vrchom, Dolinky, Trstie, Harajky, Tekeneš, Agátina, Nad Brodami, Brehy, Nad mlynom, V Suchom, Cvik, Kačerica, Luh-Pasienky, Cabajské, Horný háj, Široké, Za vinohradmi, Karačka, Staré vinohrady, Výmenky, Čakaj, Sek pri ovčinci, Kucina, Holý Vrch, Podhájske, Pátriková, Pažite, Podchočie horné, Dýč, Ladová, Díče, Výčapské spoločné pasienky, Dolné lúky, Urbárske lúky, Viničné, Breziny

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 10 z 17

Šalgovské, Rybársky kút, Na kútoch, Komnianske, Veľký Pereš, Emod pusta, Sklad, Čelovo, Róna, Za riekou, Záhumenice, Milotina, Za horou, Stepnice, Klčoviny, Predné diely, Durovo, Vinohrádky, Terasy, Kračiny, Pasinki-Rubanice, Kynožie, Diely dole, Vízel, Močiare, Pod Kbelec, Škrabáky, Záhumnie, Pod sígeldom, Certolie, Strakovská, Za Pontešom, Chrastie, Dingová, Lohovické bôre, Konopnice, Kičír, Medzi cesty, Klčovnice, Valentova, Rúbanice, Carovina, Podlakša pusta, Od tekolďanského potoka, Vereš, Pod Cárom, Pri Štepnice, Brodky, Pod lazné bôre, Záviničie, Široke seče, Za záhradami, Siroká, Kríže, Pri turny, Závozie, Pod hrabinou, Za traťou Ceterty, Luh-Vinice, Mladý háj

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 11 z 17

Zlatárky, Oblahlé, Prostredný táľ, Za kostolom, Vereš, Za z hradami, Rybníky, Solce, Nižné kúty, Podolky za krížom, Kakše, Závadka, Pri smutnej vŕbe, Pod mladý háj, Kapustnice, Novosadky, Sekanice, Dolné lúky, Pánske, Stráne, Farské, Vyšné chodníky, Segild, Vrchy, Galagoš, Kúty, Pod hôrky, Kvokačka, Lúky, Urbár, Veľké role v doline, Pri plánkach, Siladová, Homár, Bučovské, Vajdová, Homoly, Vinohrady, Trsteníky, Horný jaseň, Sakmár, Chmelnice, Nivy, Brezovica, Prielazec, Podlúčie, Pri hruške, Nad cestou, Dolný jaseň, Bagolade, Dolný lapoš, Viničie, Nad Borinami, Tehelňa, Čierne zeme, Ihličie, Jazerná hrádza, Lohovníky, Horné lúky, Lučište

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 12 z 17

Klčoviny a Seče, Čertolie, Prostredný uh, Farárov háj, Fabianova, Medzi potôčkami, Podbrežie, Starý háj, Horné lúky, Briežky, Panský hon, Hrabiny, Výčapy-Opatovce, Teleky, Lány, Boky, Babinec, Okolo Hradišťa, Závadka a horné lúky, Dolné diely, Somance, Piesky, Dolinky, Tehelňa, Kosiarky, Panské lúky, Pri dube, Brestovník, Bubneje dolina, Hrušková, Farská roľa, Soľce-Brezovica, Pri Vereši, Starý háj, Hradište, Rubanice, Pod vinicami, Zálučie, Pri dube, Dlhé, Ploštiny, Staré vinohrady, Pri kríži, Horná strana, Vyšovec, Podborovské, Bukovinky, Borovské, Roviny, Nad dedinou, Lipie a Nivy, Lúky, Berinová, Podbreziny a Dolné lúky, Pod močenskou cestou, Dolná Brezina, Pri kaštieli, Haluzie, Sihoť, Dolné pole

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 13 z 17

Priečna, Za Poliakom, Zelený údol, Podpieštie, Háj, Druhé hony, Horná Brezina, Vrankova, Druhé siatiny, Pod sládečkovou cestou, Vŕšek, Brehy Dolný Kýreš, Vinohrady, Dolná Drevenica, Valachová kopanica, Krtovská, Lackov Majer, Zadné hony, Zagárd, Štoliny, Prvé siatiny, Na vrchách, Vinohrady, Macaňovská, Medzi valmi, Vinohrady, Piesočnica, Pri objekte, Dlhé, Vyškovec, Pri remízke, Hrušov, Kuťolov, Piesková baňa, Bábske rúbanisko, Malý Kalvaš, Vŕbovec, Lány, Uhorské, Črepiny, Jamy, Horné lúky, Dudok, Vyše ripňanskej cesty, Zábralie, Dúbravy, Bariny, Malý vrch, Za vinicami, Molovenec-Bôre, Hôrka, Hôrky, Rybník, Vinohrady, Beňová, Zálošnica, Pri brehoch, Zadná hora, Zeleninová záhrada, Martinovec

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 14 z 17

Hrabina, Gajba - Lúky pri cintoríne, Boriny, Predná hora, Riedky vrch, Urbárske pasienky, Za vrškom, Vrbiny, Pri vŕbe, Vysoká, Výbeh, Osikový háj, Dlhé hony, Za bôrím, Borina, Lúky, Rúbanisko pri Bábe, Chudá chrasť, Boky, Rúbaňa, Gašparová, Lúčka, Pálkové bóry, Horný priehon, Vyše dediny, Rapata, Panské, Panské medzi vodami, Kopáčovský močiar, Krátke, Hradenica, Chmeľnica, Bakov Vrch, Veľká štvrť, Dolné lúky, Chmelnica pri dube, Kopanica, Záhumnie, Farské role, Pri nitrianskej ceste, Gociba - Medzi hájom, Haláčovka, Dubina, Podvŕšie, Syslačie vŕšky, Nad kolárovskými, Urbár, Konopniská, Veľký komasát, Pri breste a za brestom, Vypálenice, Pod Chrenovským, Niže hradskej, Ploštiny, Tŕniny, Malé Hruštie, Kráľovica, Horné lúky, Teľací kruh, Červený vrch

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 15 z 17

Veľké Hruštie, Druhá dolina, Potoky, Koncové, Vrch Zagárd, Starky, Pruské, Labašky, Humajová, Chrček, Nad blesovskou cestou, Prvá alej, Taricová, Hlinky, Horné lúky, Pod cermi, Vysoký háj, Tretie siatiny, Krátke lúky, Dolný priehon, Konopnice, Obecná, Mikušová, Žľaby, Pod Rybníkom, Káčer, Pri svätoplukovskej ceste, Bartašovské, Aleja, Lazy, Pri Vrbine, Lúky, Veľké Cery, Osičie, Údolné lúky, Pri Bagári, Rankovské, Lúky, Kálniky, Šandorovská, Bodorky, Slopka, Zálužie, Kapustnice, Nad cestou, Mokré rajce, Druhá alej, Pod cestou, Lesy, Druhé siatiny, Moravcová, Pusté vinohrady, Záhumenice, Horný Kýreš, Vrch Bakov, Bodorka, Vrch Dojka, Pod kytu, Cabaj, Rybník

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 16 z 17

Na dvorskom, Vrbina, Na konci fundušov, Niže hradskej od obdokovského, Zalaminy, Rajniakova, Horný vrch, Do Vaňovca, Selec, Vrata, Medzi vodami, Diely nad cestou, Zvonivé, Dolné lúky, Pri svätom Jáne, Hon zaslúžilcov, Pri breste, Peškodár, Žriebiky, Doliny, Za Prednou horou, Nad jarkom do blesovskej cesty, Na Bagári a na Čingove, Drevenica a Hrabina, Pod Driňovou dolinou, Vyše hradskej, Podháj, Briežky, Záhradský diel, Za pajtou, Lipov Brod, Pri svätoplukovej ceste, Lány, Plieška, Rybník, Širočina, Mesač, Halšiny, Pri studničke, Pri cintoríne, Pod Uridanským hájom, Cabaj, Chotárina, Štálové, Horné Záhumnie, Stará hora, Dlžiny, Pod Rapatou, Súteska, Viecha, Záhumnie, Dolina, Dlhá hôrka, Zádelčie, Osikovec, Kopanice, Škôlka, Nedaštinec, Prostredné, Chotárne

Miesto, Nitrianska pahorkatina:, 17 z 17

Kopanice, Mlynce, Niže blesovskej cesty, Jazviny nad dolnými lúkami, Vinohrady, Dolné rybníky, Čerešniská, Buková hora, Na doline, Za záhradami, Pri pieskovej jame, Uridanský háj, Sekanice, Diely pod cestou, Od obsolovského, Kyslá voda, Vinohrádky, Kráľova, Vinohrady, Nad rúbanicou, Kukučka, Kamenica, Lakeť, Gazdovský visolán, Moravčíkov, Pri barine, Pod Zbychovom, Pod zelienky, Kulifajky, Mladý háj, Hôrka, Od nemčickej cesty, Choseň, Nad dielnym hájom, Lazy, Ležište, Stráne, Klčovina, Stráňa, Pod vinohradmi

Podobné, Nitrianska pahorkatina:

4000x turistika, 3496x miesto, 185x orientačný bod, 72x turistické informácie, 53x strom, 39x poľovnícky posed, 31x chranený strom, 26x prístrešok, altánok, 22x vodárenská veža, 15x orientačná mapa, 14x komín, 12x ohnisko, 10x miesto na piknik, 10x studňa, 8x atrakcia, 5x ZOO, 2x väznica
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Nitrianska pahorkatina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://nitrianska-pahorkatina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.